Eredményesen zárult az összekötők értekezlete

2018-05-12 08:00:00   |   Feltöltötte: Kindl Andrea

Az EU tagállamok nemzeti legfőbb ellenőrző intézményeit, valamint az Európai Számvevőszéket (ECA) tömörítő Kapcsolattartó Bizottság összekötői hálózata 2018. május 10-11-én tartotta tavaszi ülését. A másfél napos szakmai rendezvény fókuszában olyan aktuális témák szerepeltek, mint az EU új adatvédelmi szabályozásának hatása a számvevőszéki ellenőrzésre, a big data audit témakörének kezelése, a közbeszerzési szabálytalanságok tagállami kezelésének megoldásai.

Az értekezleteken a 28 EU tagállam számvevőszékeinek összekötőin túl, az Európai Számvevőszék, a tagjelölt országok számvevőszékeinek képviselői, valamint a közép- és kelet-európai országok közigazgatásának fejlesztését támogató szervezet (SIGMA) képviselői is részt vettek. A 35 országból érkezett közel 70 számvevőszéki szakértő az értekezlet első napján közösségi szinten új kihívásokat jelentő kérdéseket vitatott meg, az értekezlet második napján pedig a Kapcsolattartó Bizottság operatív működésével kapcsolatos témákat tűzött napirendjére. A jelenlévők megkezdték a 2019-es elnöki értekezlet szakmai szemináriuma, valamint vezetői eszmecseréje konkrét témájának a megtárgyalását. Ezek a fórumok a Kapcsolattartó Bizottság stratégiai jelentőségű kérdéseinek megtárgyalására szolgálnak egyfajta kötetlenebb és egyúttal hatékonyabb formában. A második napon az Európai Számvevőszék képviselői bemutatták a gondozásukban hamarosan megjelenő, az EU közpénzügyi ellenőrzéséről szóló kiadvány egy változatát. Elmondták, hogy a kiadvány a Kapcsolattartó Bizottság munkájának bemutatását szolgálja és hozzá kíván járulni a hálózat kommunikációs stratégiájának megvalósításához.

 

Az EU Kapcsolattartó Bizottság összekötői értekezlete 2018-ban


Ezt követően élénk vita bontakozott ki a ciprusi számvevőszék által készített beszámoló és kérdőíves felmérés kapcsán. A ciprusi összekötő ugyanis arról számolt be, hogy intézménye nemrégiben negatív értelemben a média kereszttüzébe került, amellyel összefüggésben korábban nem használt kommunikációs technikákat is alkalmazott. Erre alapulva készített a tagállami számvevőszékek körében egy kérdőíves felmérést, amely arra keresi a választ, miként vehetik fel a számvevőszékek eredményesen a harcot az álhírekkel és félretájékoztatással szemben. A téma kapcsán több számvevőszék is arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy intézményeik egyre növekvő aktivitást mutatnak az állampolgárokkal és a médiával való kapcsolattartásban, egyes számvevőszékek rendszeres időközönként kifejezetten a média munkatársainak tartanak képzéseket a számvevőszékek szerepéről és feladatellátásáról.


Az összekötők az ülés befejező aktusaként napirendjükön tárgyalták az uniós tagság előtt álló országok összekötői hálózatának jövőbeli szerepét, egyúttal a Kapcsolattartó Bizottság munkájában való szorosabb, aktívabb részvételüknek lehetőségeit, különös tekintettel arra, hogy egy szorosabb együttműködés megfelelőbb felkészítést jelenthet a tagsággal járó számvevőszéki feladatokra. Végezetül a számvevőszéki delegáltak döntöttek a következő évi Kapcsolattartó Bizottság és összekötői értekezlet helyszíneiről is.

 

Kindl Andrea

elnöki megbízott