Eredményesen zárult az EUROSAI IT munkacsoport ülése

2018-10-24 15:25:00   |   Feltöltötte: Horváth Gergő

A Lengyel Számvevőszék szervezésében került sor 2018. október 17-19. között az EUROSAI IT munkacsoport (ITWG) soron következő ülésének megrendezésére. Az ülésen ellenőrzések tervezési, végrehajtási tapasztalatainak megvitatása mellett bemutatásra kerültek az „Active IT Audit Handbook”, illetve a CUBE („Control Space for e-Government”) tudásmegosztó portál fejlesztési eredményei.

Az EUROSAI Informatikai Munkacsoportjának (ITWG) alapvető célja a tudás, a tapasztalat megosztásának elősegítése, a számvevőszékek IT potenciáljának növelése, az IT Auditra vonatkozó nemzetközi szakmai standardok támogatása. Ezt a munkát támogatja a CUBE tudásmegosztó portál illetve az „Active Audit Handbook” fejlesztés (Itt olvashat részletesebben az ITWG tevékenységéről).

 

A „Control Space for e-Government” (CUBE) projektben esetleíró sablonokat dolgoztak ki a szakértők, amelyek alkalmazásával biztosítható a közzétett jelentések kockázati esettípusok alapján történő katalogizálása. A sablonok kitöltésével, meghatározott – jelentésekre vonatkozó - információk publikálására van lehetőség a CUBE tudásmegosztó portálon kereshető, elemezhető módon. A most zajló fejlesztések eredményeként a kockázati esetek elemzéséhez új grafikus megjelenítési mód kerül kialakításra a portálon.

 

Az „Active IT Audit Handbook" fejlesztésének egyik fő célja, hogy az így elkészült termék megkönnyítse az INTOSAI által 2016-ban elfogadott IT Audit Kézikönyv alkalmazását (ISSAI 5300), esetleges felülvizsgálatát és kiegészítését. Egy másik fontos cél, hogy az eszköz támogassa az ellenőrzések kockázatalapú tervezését és az ellenőrzési jelentések tartalmi elemeinek összeállítását.

 

Az IT Audit Handbook tartalmi elemeit ötvöző, az MS-Office illetve - az újabb fejlesztések eredményeként - LibreOffice funkcionalitására építő informatikai eszköz kiegészíthető további speciális ellenőrzési-területek sajátosságaival. Ez egy újabb eszköz a tudásmegosztásra, amelyre több példát mutattak be a szakértők, úgymint OpenData adatok felhasználásának ellenőrzése illetve az e-közszolgáltatások auditja.

 

A két eszköz összekapcsolása irányában is megtették az első lépéseket a fejlesztők. Az „IT Audit Handbook” használata során lehetőség nyílik azon adatok megadására, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelentés feltölthető legyen a CUBE adatbázisba.

 

Az IT-Audit területén kialakításra kerülő technológiai eszközök nemcsak az IT Auditnál alkalmazhatóak. További ellenőrzési területeken való alkalmazásuk segítheti a standardizáció elmélyítését, valamint az üzleti és IT területek közötti együttműködést is.

 

A résztvevők megismerhették az eszközök legújabb funkcióit, azt a gyakorlatban is kipróbálhatták. Műhelymunka keretében vitatták meg ellenőrzési tapasztalataikat, az ellenőrzések eredményeinek hasznosítási lehetőségeit. Az ÁSZ által bemutatott modell, az önkormányzati, illetve azok gazdaságai társaságaira vonatkozó ellenőrzések eredményeinek feldolgozása, egy hatékony hasznosítási lehetőségre hívta fel figyelmet.

A társintézményi ellenőrzési eredmények, fejlesztési tapasztalatok hasznos információkat nyújtanak az ÁSZ digitális ellenőrzési környezetének fejlesztéséhez.

 

Fejes Erzsébet

elnöki megbízott

 

Horváth Gergő

számvevő gyakornok