Eredményes munka az ÁSZ által vezetett nemzetközi projektben

2018-07-03 16:07:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Az Európai Számvevőszékek Szervezete (EUROSAI) honlapján tartalmas cikkben számol be az Állami Számvevőszék által vezetett „Közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása és átláthatósága” elnevezésű nemzetközi projektről. Idén januárban nyolc európai legfőbb ellenőrző intézmény részvételével indult meg a közös munka. Az ÁSZ által alapított projektcsoport fő célja a számvevőszéki munka társadalmi hasznosulásának bővítése, valamint mérési lehetőségeinek megalapozása. A projekt eredményeként a legfőbb ellenőrző intézmények tevékenységük bemutatására, a társadalom informálására modern és hatékony eszközrendszert alakíthatnak ki, mellyel az intézmények hatásosan képesek felhívni a média, az állampolgárok és a további érdekelt felek figyelmét.

 

Nemzetközi projekt a hasznosulásért


2017 májusában az Európai Számvevőszékek Szervezete (EUROSAI) X. Kongresszusa hagyta jóvá a 2017-2023-as új EUROSAI Stratégiai Tervét, melynek egyik fő eleme az új kihívásokra és lehetőségekre való reagáló képesség növelése, az intézmények kapacitásfejlesztésének támogatása. Az ÁSZ – elkötelezettségét kifejezve – ezen cél kiteljesedése érdekében hozta létre a társadalmi hasznosulási projektcsoportot, mely a nemzetközi ellenőrzési standardok alapján (ISSAI 12, ISSAI 20) különféle eszközökkel keresi a választ arra, hogy a feltérképezett hasznosulási szinteken milyen objektív eszközökkel követhető nyomon a közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása.

 

Eredményes munka az ÁSZ által vezetett nemzetközi projektben

 

A projekthez hét EUROSAI tagország csatlakozott (Albánia, Finnország, Horvátország, Írország, Románia, Svájc és megfigyelőként Lettország). A számvevőszékek célja hogy tevékenységük társadalmi hasznosulása a lehető legjobban érvényesüljön, az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlataikat megosszák egymással, valamint fejlesszék lehetőségeiket és gyakorlataikat a témában. Ebben irányadónak tekintik „az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit” (ISSAI 20) megfogalmazó, illetve „a számvevőszékek tevékenységének értéke és haszna - minőségi javulás az állampolgárok életében” (ISSAI 12) című, a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) által megalkotott dokumentumokat.


A projekt első kézzelfogható eredményeként az ÁSZ kérdőíves módszerrel, a tagság válaszai alapján kijelölte a projekt fókuszpontjait, mérföldköveit és legfőbb outputjait. A közös munka célja különféle módszertani és kreatív támpontok azonosítása annak érdekében, hogy a számvevőszéki munka eredményei a lehető legszélesebb körben tárulhassanak a társadalom elé, ezzel is hozzájárulva a közpénzfelhasználás átláthatóságához.

 

Az EUROSAI is beszámolt a projekt eredményeiről

 

A projektben zajló munkáról az elmúlt napokban saját honlapján számolt be az európai legfőbb intézményeket tömörítő szervezet, az EUROSAI. A számvevőszéki ernyőszervezet kötelékén belül működő hasznosulási projektcsoportban frissen végzett felmérés szerint a számvevőszékek társadalmi hasznosulásának vonatkozásában a legjelentősebb érdekelt félként egyértelműen a törvényhozás azonosítható. Ennek magyarázatául szolgálhat a tény, hogy a legtöbb európai legfőbb ellenőrző szervet a törvényhozó hatalmi ág hozta létre, s ruházta fel feladataival. A számvevőszéki munkának így kiemelt figyelmet kell fordítania a törvényhozás felé történő beszámolásra, tájékoztatásra. A kérdőív kitért a parlamenti kapcsolattartás legfontosabb lehetőségeire, a kapcsolattartás minőségi és mennyiségi kritériumok szerinti mérési lehetőségeire is. Szintén a legfontosabbak közé került a számvevőszéki munka hasznosulása szempontjából az állampolgárokkal való kapcsolat. Ahhoz, hogy a megállapítások eljussanak a társadalom minden szegletébe, a számvevőszékeknek meg kell találniuk a működő kommunikációs csatornákat, valamint folyamatos innovációra van szükség az érdeklődés megtartása érdekében.

 

Eredményes munka az ÁSZ által vezetett nemzetközi projektben

 

A válaszok összességében egyértelműen rámutattak, hogy a társadalmi hasznosulás témaköre az európai legfőbb ellenőrző intézmények számára releváns, napirenden lévő kérdés, a számvevőszéki munka számos pontján szükséges a társadalmi hasznosulás perspektívájából körüljárni a legfőbb ellenőrző intézmények tevékenységét. A hasznosulás növelése érdekében szükség van többek közt a számvevőszéki jelentések felülvizsgálatára, hogy azok valóban egyértelműen, közérthetően és átláthatóan fogalmazzák-e meg a számvevőszék megállapításait. A téma megjelenik a különféle érdekelt felekkel való kapcsolattartás során is, valamint az ellenőrzési eredmények közzétételekor is fontos elem az ellenőrzés társadalmi relevanciájának feltárása a társadalmi hasznosulás növelése érdekében.

 

A felmérés során a tagok többsége egyetértett abban, hogy a számvevőszékeknek a hasznosulásuk maximalizálására törekedve szükséges folyamatosan kommunikálniuk a média szereplőivel, valamint egyértelműen pozitív eszköznek jelölték meg az utóellenőrzéseket, melyek alkalmasak a társadalom figyelmének felhívására a korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok, szabálytalanságok kezelésére, vagy annak hiányára az ellenőrzött szervezeteknél (az ÁSZ az utóbbi egy évben több mint 60 utóellenőrzést végzett).

 

Egy évig folyik a munka a hasznosulási projektcsoportban

 

Az ÁSZ célja, hogy szakmai alapokon álló ellenőrzéseivel a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon a közpénzek átláthatóságához, segítse a közpénz és közvagyon hatékony és célszerű felhasználását. Ahhoz, hogy megállapításai eljussanak az érdekelt felekhez és valódi hatással legyenek a közbeszédre, kommunikációja folyamatos fejlesztésre, innovációra szorul, megtartva annak közérthetőségét, informatív jellegét.

 

Eredményes munka az ÁSZ által vezetett nemzetközi projektben

A nemzetközi projektcsoportban egy évig – felismerve az együttműködésben rejlő többletlehetőségeket – ezen kihívások összességére modern, korszerű válaszokat keresnek az ÁSZ szakértői. A projekt ezen túl alkalmat adhat az ÁSZ számára jó gyakorlatai megosztására, valamint nemzetközi jó gyakorlatok beépítésére.

 

Hochbaum Dániel
Projekt koordinátor
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály