Elnöki értekezlet előtt a Corvinus Zrt. jelentéstervezete

2018-04-16 11:00   |   Feltöltötte: Siposné Dóczi Klára
Utoljára frissítve: 2018-04-16 15:06

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. állami tulajdonú gazdasági társaság ellenőrzése a következő szakaszába lépett. A Társaság gazdálkodásának ellenőrzésében az Állami Számvevőszék Elnöke által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően elkészült az ellenőrzésről szóló jelentéstervezet.

Az Állami Számvevőszék által jóváhagyott ellenőrzési programnak megfelelően az állami tulajdonban álló CORVINUS Nemzetközi Befektetési Zrt., valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ellenőrzésében az ellenőrzésvezető összeállította a számvevőszéki jelentéstervezetet, és benyújtotta Elnöki értekezleten történő megtárgyalásra.


A jelentéstervezet az Ellenőrzési program kérdéseire adja meg a választ. Miszerint az ellenőrzés fő célja annak megállapítása volt, hogy a 2013-2016 közötti időszakban a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak. Az ellenőrzés kiterjedt annak vizsgálatára is, hogy a gazdasági társaság meghatározta-e a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedése értékének védelme érdekében a kapcsolt társaság felé a vagyongazdálkodás követelményeit, a vagyon értékének megőrzését, gyarapítását, a vagyonnal való felelős gazdálkodást és ellenőrizték-e annak működtetését. Az ellenőrzésnek feladata volt megítélni, hogy a kormányzati szektorba sorolt gazdálkodó szervezet gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.


A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. az MFB Zrt. Stratégiai csoport tagja, és a Kormány 1708/2014. (XII. 4.) Korm. határozatának végrehajtásával rendelkezik a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyással. A Társaság a 2015. december 30-i 2015/66. számú hivatalos értesítőben kiadott NGM közleményben jelent meg először mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet. A számvevőszéki jelentéstervezet Elnöki Értekezletre való előterjesztését követően a támogató osztályok véleményezik annak célra tartottságát, az ellenőrzési programnak való megfelelőségét, valamint a jelentéstervezetekben rögzített ellenőrzési megállapítások jogszabályi alátámasztottságát. Az Állami Számvevőszék a számvevőszéki jelentésekkel visszacsatolást ad nem csak a tulajdonosi joggyakorlónak és a gazdasági társaságnak hanem a közvéleménynek is arról, hogy az ellenőrzött szervezetek működése mennyiben felelt meg a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályaiknak, ezáltal a közpénzeket átláthatóan, rendezett módon használták-e fel.

 

Siposné Dóczi Klára
ellenőrzésvezető