Ellenőrzési megállapítások 15 napos észrevételezésen

2017-10-12 11:49:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata vagyongazdálkodása utóellenőrzéséről készült jelentéstervezetet megküldte a polgármesternek és a jegyzőnek 15 napos észrevételezés céljából.

Az ÁSZ témacsoportos ellenőrzések keretében végzi az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzését. Ennek keretében értékelésre került, hogy a 14082 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros című számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az Önkormányzatnál végrehajtották-e.

 

 

Az utóellenőrzés tapasztalatai alapján összeállított jelentéstervezetet az ÁSZ elnöki értekezlete megtárgyalta és elfogadta. Az ÁSZ az ellenőrzés megállapításait az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az Önkormányzat polgármesterének, aki az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentés szövegezésénél figyelembe veszi, a figyelembe nem vett észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a jelentésben.

 

Renkó Zsuzsanna
felügyeleti vezető

 

Szudi Ferencné
számvevő