Felkészülés három állami gazdasági társaság ellenőrzésére

2018-10-30 08:34:00   |   Feltöltötte: dr. Márton Kristóf

Megkezdődött az ellenőrzésre való felkészülés az állami tulajdonban lévő AK Nyomda Kft, a Dunakeszi Járműjavító Kft. és az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. esetében

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a gazdálkodó szervezet szabályozott-sága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabá-lyi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága, elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága sza-bályszerű önköltségszámítással; a vagyonváltozást eredményező döntések eseté-ben a gazdálkodó szervezet szabályszerűen járt-e el.

 

Az ellenőrzés a 2015-2017. évekre terjed ki. Az ellenőrzés lefolytatására való felkészülés keretében az ellenőrzést végzők megismerik az elnök által jóváhagyott ellenőrzési programot, valamint a három gazdasági társaságtól már beérkezett adatokat, dokumentációkat.


Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében.

 

Sali Sándorné
ellenőrzésvezető