Ellenőrzés indult a Kinizs Pál Élelmiszeripari Szakközépiskolánál

2018-12-07 12:06   |   Feltöltötte: Kerekes Péter

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola belső kontrollrendszerével, pénzügyi és vagyongazdálkodásával, valamint az Agrárminisztérium irányító szervi feladatellátásával kapcsolatban ellenőrzést indított az Állami Számvevőszék. Az ellenőrzés célja annak megítélése, hogy az ellenőrzött intézményre vonatkozó irányító szervi feladatellátás a jogszabályi előírások betartásával történt-e; az intézménynél a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e; az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatainak; az intézmény átalakításának vagy átszervezésének lebonyolítása szabályszerűen történt-e. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ értékeli az intézmény korrupciós kockázatainak kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét és az integritás szemlélet érvényesülését

Az államháztartás központi alrendszerének közpénz felhasználása, az intézmények által ellátott közfeladatok sokrétűsége, valamint a feladatellátásához rendelt vagyon nagyságrendje indokolja, hogy az ÁSZ ellenőrzéseket folytasson a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén. Az ÁSZ az ellenőrzései során feltárja a gazdálkodást, a központi alrendszer intézményei átalakulását, átszervezését érintő szabályozások esetleges hiányosságait, a szabályozással nem érintett gazdálkodási területeket, rámutathat a vagyongazdálkodási tevékenység – ezen belül a tulajdonosi joggyakorlás és vagyonkezelés – esetleges szabálytalanságaira, értékeli az állami vagyon nyilvántartására és elszámolására vonatkozó eljárásokat. Ennek keretében indította meg az ÁSZ a kaposvári székhelyű Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium ellenőrzést 2018. november 26-án.

 

Az ellenőrzésbe kijelölt számvevők megkezdték a felkészülést az ellenőrzést megelőzően a jogszabályi környezetből és az ellenőrzési programból. Felkészültségükről vizsgán kell számot adniuk.

Kerekes Péter

ellenőrzésvezető