Ellenőrzés a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványnál

2018-10-12 10:44:00   |   Feltöltötte: Dr. Győri Gabriella Márta

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi azoknak a pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek. Az ÁSZ 2018. II. félévi ellenőrzési tervében foglaltak alapján megkezdte A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ellenőrzését.

Társadalmi elvárás a közpénzek értékelvű, rendeltetésszerű felhasználása, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának megteremtése, amelyhez az ÁSZ, mint az Országgyűlés ellenőrző szerve a pártalapítványok gazdálkodása törvényességének és szabályszerűségének értékelésével járul hozzá.

 

Az ÁSZ az idei évben ellenőrizte hét pártalapítvány gazdálkodását (Jobbik Magyarországért Alapítvány, Megújuló Magyarországért Alapítvány, A Liberális Magyarországért Alapítvány,Váradi András Alapítvány, Új Köztársaságért Alapítvány, Táncsics Mihály Alapítvány, Ökopolisz Alapítvány). 

 

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek.

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a pártalapítvány törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat betartották-e. 

 

A jóváhagyott ellenőrzési program alapján a számvevők megkezdték az ellenőrzésére való felkészülést. Ennek során megismerik az ellenőrzési programot, a vonatkozó jogszabályi környezetet, valamint az ellenőrzött szervezet által megküldött dokumentumokat. A számvevők a felkészülést követően vizsgán adnak számot az ellenőrzés lefolytatására való alkalmasságukról.

 

dr. Győri Gabriella

ellenőrzésvezető