Ellenőrök ellenőrzése vette kezdetét

2018-07-27 11:15   |   Feltöltötte: Hofmeister László

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nagy hangsúlyt fektet a közpénzek elköltésének egyik legfontosabb felügyelőjének, a Magyar Államkincstárnak rendszeres ellenőrzésére. Ennek jegyében az ÁSZ a jóváhagyott ütemterv szerint megkezdte a Magyar Államkincstár 2017. évi ellenőrzési tevékenységének ellenőrzését.

Az Állami Számvevőszék Elnöke által jóváhagyott ellenőrzési program alapján megkezdődött a felkészülés a Magyar Államkincstár (Kincstár) ellenőrzési tevékenységének ellenőrzésére. Az ellenőrzés jelenlegi szakaszában a számvevők megismerik az ellenőrzött szervezet tevékenységét, célkitűzéseit, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A Kincstár által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján a számvevők tanulmányozzák az ellenőrzött szervezet belső szabályait, feladatellátásának szabályszerűségét, ellenőrzési tevékenységét.

 

A Kincstár kezeli a teljes magyarországi pénzforgalom mintegy 25%-át, közel 13 ezer intézmény számláját vezeti, és mintegy 900 ezer alkalmazott számára végez bérszámfejtést a központosított illetmény-számfejtő rendszerben, a helyi önkormányzatok közel 4000 támogatási, pályázati forrás elszámolását tartja nyilván. A Kincstár emellett ellenőrzési feladatokat is ellát, többek között ellenőrzi a humánszolgáltatásokat nyújtó egyházi és nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények fenntartóit megillető állami támogatásokat.

 

 

Az ÁSZ megállapításai az „ellenőrök ellenőreként” hatványozottan jelentkezhetnek, hiszen az ellenőrzők tevékenységének szabályszerűbbé és hatékonyabbá tételében hasznosulhatnak. Az ellenőrzések végrehajtása azonban önmagában nem minden esetben garancia a feltárt hibák, hiányosságok kijavítására, az ÁSZ utóellenőrzések keretében győződik meg a korábbi ellenőrzései során megtett javaslatok hasznosulásáról, összhangban az ÁSZ stratégiájában foglaltakkal.

 

Jelen ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a Kincstár ellenőrzési feladatait a 2017. évben szabályszerűen látta-e el, valamint, hogy az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások kontrollját megfelelően végezte-e el. Az ellenőrzés kiterjed továbbá annak értékelésére, hogy a korábbi számvevőszéki jelentésekben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat a Kincstár végrehajtotta-e.

 

Az ellenőrzés további fejleményei nyomon követhetőek lesznek az ÁSZ Hírportálon.

 

Hofmeister László
ellenőrzésvezető