Elkezdődött a SOS Gyermekfalu ellenőrzése

2019-01-07 17:35   |   Feltöltötte: Mihálszky Kálmán

Megkezdődött a SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa ellenőrzésére való felkészülés.

Az Állami Számvevőszék a stratégiájában célként határozta meg, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok szerződésben vállalt ellátása érdekében.


A szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények a bennük megfogalmazott feltételek mellett.


Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a nem állami, nem önkormányzati szociális intézmények fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés keretében egyedi kockázatelemzés alapján kiválasztott fenntartóknál és intézményeiknél értékeljük az államháztartáson kívüli szociális tevékenységhez kapcsolódó támogatások felhasználásának megfelelőségét.


Az ellenőrzésre való felkészülés során a számvevők megismerik az ellenőrzési programot, a vonatkozó jogszabályi környezetet, az ellenőrzött intézmények alapdokumentumait, tevékenységét.

 

Mihálszky Kálmán
Ellenőrzésvezető