Folyamatban a Kereszténydemokrata Néppárt ellenőrzése

2018-10-04 15:32:00   |   Feltöltötte: Dr. Győri Gabriella Márta

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesültek. Az ÁSZ 2018. II. félévi ellenőrzési tervében foglaltak alapján zajlik a Kereszténydemokrata Néppárt ellenőrzése.

A pártok az állampolgárok egyesülési szabadsága alapján létrehozott olyan szervezetek, amelyek kereteket nyújtanak a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, a politikai életben való állampolgári részvételhez. A pártok gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt ellenőrizni. Január folyamán fejeződött be hét parlamenti párt (Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Liberális Párt – Liberálisok, Demokratikus Koalíció, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt, Lehet Más a Politika, Magyar Szocialista Párt) 2015-2016. évekre vonatkozó ellenőrzése.

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat továbbá, hogy a párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel.

 

A jóváhagyott ellenőrzési program alapján a számvevők megkezdték az ellenőrzésére való felkészülést. Ennek során megismerik az ellenőrzési programot, a vonatkozó jogszabályi környezetet, valamint az ellenőrzött szervezet által megküldött dokumentumokat. A számvevők a felkészülést követően vizsgán adnak számot az ellenőrzés lefolytatására való alkalmasságukról.

 

A gazdálkodás szabályszerűségének, a felhasznált közpénzek nagyságának bemutatásával a társadalom objektív képet alkothat a pártok működéséről. Az ellenőrzés megállapításai a gazdálkodás megfelelőségének bemutatásával elősegíthetik, hogy a törvényalkotók konkrét lépéseket tegyenek a pártok finanszírozására vonatkozó szabályok megváltoztatása, átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tétele irányába. Az ellenőrzés rámutat a pártok gazdálkodásával kapcsolatos jó gyakorlatokra és szabálytalanságokra. A hiányosságok, szabálytalanságok feltárása, az ennek kapcsán megfogalmazott megállapítások elősegíthetik a törvényi rendelkezések megsértésének szankcionálását.

 

dr. Győri Gabriella

ellenőrzésvezető