Elkészültek a Városliget Zrt. 2016. évi kiegészítő munkaanyagai

2018-06-08 18:00:00   |   Feltöltötte: Ódor Zoltán Tamás

Az előre meghatározott ütemezés szerint, a jóváhagyott kiegészítő ellenőrzési program alapján, elkészültek a számvevői munkaanyagok a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi gazdálkodásának kiegészítő ellenőrzésében.

Az Állami Számvevőszék első körben a 2012-2015. évek ellenőrzésével kezdte meg a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ellenőrzését. A jelenleg folyamatban lévő kiegészítő ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy 2016-ban a társaságnál a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e, a társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak.

 


A számvevők munkájuk során az ellenőrzés eddig eltelt időszakában a társaságtól és annak tulajdonosi joggyakorlójától beérkezett dokumentumokat és adatokat felhasználva, azok elemzése alapján fogalmazták meg vonatkozó értékeléseiket. A tények rögzítése és összefoglalása a számvevői munkaanyagokban történt meg. A munkaanyagok magas minőségének biztosítása érdekében, azok „négy szem elvű” felülvizsgálaton estek át.
A számvevői munkaanyag átadását követően az ellenőrzésvezető feladata a jelentéstervezet összeállítása az ÁSZ által alkalmazott minőségbiztosítási követelmények teljes körű figyelembe vételével.

 

Ódor Zoltán Tamás
ellenőrzésvezető