Számvevői munkaanyagok egy könyvtár ellenőrzéről

2018-04-06 11:00:00   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Az ellenőrzési program ütemtervének megfelelően a nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzése keretében, elkészültek az Országos Idegennyelvű Könyvtár ellenőrzésének számvevői megállapításait tartalmazó munkaanyagok.

Az Állami Számvevőszék a 2018. évi I. félévi ellenőrzési terve alapján végzi a nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzését. Az ellenőrzés az Országos Idegennyelvű Könyvtáron túl, kiterjed a fenntartóra és a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szervezetre is. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodás, a könyvtár által kezelt vagyon nyilvántartása és megőrzése, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történt-e az ellenőrzött időszakban, illetve érvényesült-e az integritás szemlélet.

 

 

A számvevők az ÁSZ elnöke által elfogadott ellenőrzési program alapján folytatták le az ellenőrzést. Az ellenőrzés eddigi szakaszában a számvevők az ellenőrzött szervezettől beérkezett dokumentumokra alapozva megfogalmazták megállapításaikat, melyeket a számvevői munkaanyagban rögzítettek.


A számvevői munkaanyagok – a minőségbiztosítás érdekében – un. „négy szem elvű” felülvizsgálaton esnek át, amely biztosítja a benne lévő megállapítások megalapozottságát, szakszerűségét. A felülvizsgálat során tett észrevételek figyelembevételével véglegezett munkaanyagok fogják a számvevőszéki jelentéstervezet alapját képezni. A jelentéstervezet írásáról – melynek elkészítése az ellenőrzésvezető feladata – következő heti cikkünkben adunk hírt.