Elkészültek a munkaanyagok két Önkormányzatnál

2018-09-07 15:03   |   Feltöltötte: Bálint Kálmán Kadocsa

A számvevők elkészítették a munkaanyagokat Onga Város Önkormányzata és Nyárlőrinc Község Önkormányzata integritás és belső kontrollmodul ellenőrzése során.

Az ellenőrzésének célja annak megállapítása, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszere biztosította-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő elszámoltatható, átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeit.


Az ellenőrzött szervezet által elektronikusan szolgáltatott adatok, dokumentumok ellenőrzése befejeződött. Ennek keretében az ellenőrzési szempontokhoz rendelt munkalapok kitöltésre kerültek, valamint értékeléseiket a számvevők írásba foglalták. A számvevői munkaanyagok elkészítése során a számvevők az Ellenőrzési Programban meghatározott célokat és szempontokat vették figyelembe. A megállapítások tényszerűek, dokumentumokkal és jogszabállyal alátámasztottak.

 


Az elkészült számvevői munkaanyagok a „négy szem” elvű felülvizsgálatot követően kerültek véglegesítésre, amelyeket átadás-átvételi eljárás keretében átadtak az ellenőrzésvezetőnek. Az ellenőrzésvezető a számvevői munkaanyagok alapján készíti el a számvevőszéki jelentéstervezetet.

 

 

Bálint Kálmán Kadocsa
ellenőrzésvezető