Elkészültek a munkaanyagok a vészhelyzeti betegellátásról

2019-01-03 12:10   |   Feltöltötte: Dr. Simon József

Az ellenőrzésben résztvevő számvevők elkészítették a számvevői munkaanyagokat a vészhelyzeti betegellátás rendszerét érintő ellenőrzésben. Az ellenőrzés a sürgősségi betegellátás fejlesztését célzó ágazati stratégia időarányos megvalósítását értékeli. Az ellenőrzés kiemelt jelentőségét az jelenti, hogy a sürgősségi betegellátás az egészségügyi ellátások között alapvető fontosságú és minősége meghatározó az állampolgárok egészségi helyzetének szempontjából.

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több alkalommal ellenőrizte a különböző feladatokat ellátó egészségügyi intézmények gazdálkodását. A térségi járóbetegellátó intézmények mellett számos kórház ellenőrzésére is sor került. Valamennyi korábbi ellenőrzés közös célja az, hogy az egészségügyi ellátó intézmények gazdálkodása szabályszerű legyen.

 

A vészhelyzeti betegellátás rendszerének ellenőrzése szorosan kapcsolódik az eddig lefolytatott egészségügyi intézményeket érintő ellenőrzésekhez, ugyanakkor a teljesítményellenőrzés módszertanát felhasználva az ellenőrzés célkeresztjében a működés szabályszerűségét is figyelembe véve az eredményesség áll.

 

Az ellenőrzés a tényleges és a tervezett eredmények, illetve hatások összevetése által azt értékeli, hogy az ágazati stratégiában, szakmai koncepcióban kitűzött, vonatkozó célok és a szándékolt eredmények, illetve hatások időarányosan megvalósultak-e a 2015-től 2017-ig tartó időszakban. Továbbá az ellenőrzés azt is értékeli, hogy milyen mértékben valósították meg a célkitűzéseket a sürgősségi betegellátásban résztvevő szereplők.

 

Az ellenőrzés emellett a kérdőíves megkeresés módszerét is alkalmazza. A kérdőíves felmérés segítségével lehetséges a sürgősségi ellátást igénybe vevők ellátásra vonatkozó tapasztalatainak, az ellátással való megelégedettségének felmérése. Mindez azért jelent kiemelt szempontot, mert minden állampolgárnak jogszabályok adta joga van a megfelelő színvonalú ellátáshoz folyamatosan hozzájutni.

 

 

A számvevői munkaanyagokban szereplő tények és következtetések alapján kezdődhet el a számvevőszéki jelentéstervezet összeállítása az ellenőrzésvezető által. Ennek keretében a vészhelyzeti betegellátás rendszerének fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítására vonatkozó megállapításokat fogalmazza meg az ellenőrzésvezető.

 

Az ellenőrzés előrehaladásáról folyamatosan beszámolunk a Hírportálon.

 

dr. Simon József