Elkészültek a jelentéstervezetek két kórház ellenőrzésében

2018-05-17 08:31:00   |   Feltöltötte: Kakas Sándor

Az ellenőrzések ütemtervének megfelelően elkészültek a számvevőszéki jelentéstervezetek a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézet ellenőrzéséről.

Az ellenőrzésvezető a számvevők által tett lényeges következtetéseket figyelembe véve összeállította a rendelkezésre álló ellenőrzési bizonyítékokon alapuló számvevőszéki jelentéstervezeteket. Az elkészített jelentéstervezeteket az ÁSZ Elnöki értekezlete elé terjesztette.

 

 

A jelentéstervezetekben az ellenőrzés céljával összhangban az ÁSZ azt értékelte, hogy az ellenőrzött kórházak belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e, pénzügyi és vagyongazdálkodásuk megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, az átalakítások vagy átszervezések lebonyolítása szabályszerűen történt-e, továbbá azt, hogy a kórházak kiépítették-e a korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritás kontrollokat és azt, hogy érvényesült-e az integritás szemlélet. Az ellenőrzések kiterjedtek az irányító és a középirányító szervek kórházakkal kapcsolatos feladatellátása jogszabályi előírásoknak való megfelelésére is.

 

A számvevőszéki jelentéstervezetek Elnöki Értekezletre való előterjesztését követően a támogató osztályok véleményezik a célra tartottságot, az ellenőrzési programnak való megfelelőséget, valamint a megállapítások jogszabályi alátámasztottságát. A többszintű minőségbiztosítási folyamat eredményeként a számvevőszéki jelentéstervezetek eleget tesznek a célra tartottság, a szakmaiság, valamint a megalapozottság követelményeinek.

 

A jelentéstervezeteket az észrevételekkel és véleményekkel együtt az ÁSZ Elnöki Értekezlete tárgyalja meg.

 

Kakas Sándor
ellenőrzésvezető