Elkészült két önkormányzat jelentéstervezete

2019-01-09 16:29   |   Feltöltötte: Terleczkyné Dr. Eisele Edit

Elkészültek a jelentéstervezetek, amelyek Gádoros Nagyközség Önkormányzata és Zsombó Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzési megállapításait összegzik.

A számvevői munkaanyagok az egyes megállapításokat tényszerűen tartalmazzák, az ellenőrzésvezető feladata a megállapítások szintetizálása. Az ellenőrzésvezető mérlegeli, hogy a pozitív és negatív megállapítások eredőjeként a belső kontrollrendszer szabályszerű, vagy nem szabályszerű kialakítása és működtetése állapítható-e meg. A jelentéstervezet véleményt alakít ki az integritás kontrollrendszerének kiépítéséről is.


A jelentéstervezetet a felügyeleti vezető és az ellenőrzést támogató osztályok véleményezik. Ennek során kitérnek a jelentéstervezet megállapításainak jogi megalapozottságára, az ellenőrzési célok megfelelő, közérthető bemutatására. A jelentéstervezetet az elnöki értekezlet fogja megtárgyalni.

 

Terleczkyné dr Eisele Edit
ellenőrzésvezető