Elkészült két állami tulajdonú gt jelentéstervezete

2018-06-11 16:35:00   |   Feltöltötte: Dr. Szabó Béla

Az Elnöki Értekezletre beterjesztésre került az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. számvevőszéki jelentéstervezete.

 

Az Állami Számvevőszék „Az állami tulajdonú (résztulajdonú) gazdasági társaságok ellenőrzése” című ellenőrzési program alapján ellenőrizte az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-t és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-t. Az ütemtervnek megfelelően elkészült és az Elnöki Értekezletre beterjesztésre került e két állami tulajdonú gazdasági társaság ellenőrzéséről a számvevőszéki jelentéstervezet.

 

Elkészült két állami tulajdonú gazdasági társaság jelentéstervezete

 

Az Elnöki Értekezleten való megtárgyalást megelőzően a számvevőszéki jelentéstervezet több minőségbiztosítási fázison megy keresztül, melynek keretében a véleményezők a jelentéstervezetben tett megállapítások jogi és ellenőrzés-szakmai megalapozottságát, az ellenőrzési programban kitűzött ellenőrzési célok teljesülését, valamint a jelentéstervezetek közérthetőségét értékelik. Az Elnöki Értekezlet a jelentéstervezetet a véleményekkel, észrevételekkel együttesen tárgyalja meg.

 

Korsósné Vigh Andrea
ellenőrzésvezető