Elkészült Csepreg ellenőrzésének jelentéstervezete

2019-01-03 06:57   |   Feltöltötte: Dr. Domokos Magdolna

Az ütemtervnek megfelelően elkészült Csepreg Város Önkormányzatának ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet.

A számvevők munkaanyagaikban a Csepreg Város Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott adatok, dokumentumok alapján megfogalmazták következtetéseiket, melyek feldolgozásával az ellenőrzésvezető elkészítette a számvevőszéki jelentéstervezetet. A jelentéstervezet összeállítása során elsődleges szempont a szakmai hitelesség és megalapozottság, továbbá a közérthetőség szem előtt tartása.


Az Állami Számvevőszék szervezetfejlesztési stratégiájában is megfogalmazott minőségközpontú működés elve szerint, valamint a belső szabályoknak megfelelően a számvevőszéki jelentéstervezet többszintű minőségbiztosítási fázison megy keresztül az Elnöki Értekezletre történő előterjesztést megelőzően.

 

A számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzés felügyeleti vezetője, továbbá a támogató osztályok is véleményezik. A vélemények elsődlegesen az ellenőrzés célra tartottságára, az ellenőrzési programnak való megfelelőségére, valamint a jogi és egyéb szempontokra fókuszálnak. Az Elnöki Értekezlet a jelentéstervezetet a véleményekkel, észrevételekkel együttesen tárgyalja meg.

 

 

Az Alaptörvény szerint az önkormányzatok kötelezettsége a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvének érvényesítése, a nemzeti vagyonnal való rendeltetésszerű és felelős módon való gazdálkodás biztosítása. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat belső kontrollrendszere biztosította-e a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő elszámoltatható, átlátható, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás feltételeit.

 

dr. Domokos Magdolna
ellenőrzésvezető