Elkészült az EUTAF jelentéstervezete

2018-05-11 17:00:00   |   Feltöltötte: Ódor Zoltán Tamás

Az előre meghatározott ütemezésnek megfelelően elkészült az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellenőrzése keretében a számvevőszéki jelentéstervezet. A jelentéstervezet Elnöki értekezleten való elfogadásáig az ÁSZ által működtetett szigorú minőségbiztosítási rendszeren megy keresztül.

A 2018. január 29-én indult az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellenőrzésének középpontjában annak megállapítása állt, hogy az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása, a kezelt vagyon nyilvántartása és megőrzése, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az irányítói feladatok ellátása szabályszerűen történtek-e, továbbá érvényesült-e az integritás szemlélet.
Az ellenőrzés jelen szakaszában az ellenőrzött szervezetek által szolgáltatott adatok, dokumentumok kiértékelésének eredményét rögzítő számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető összeállította a megállapításokat tartalmazó számvevőszéki jelentéstervezetet.
Az ellenőrzés következő fázisáig, vagyis az Elnöki értekezleten való elfogadásáig az ÁSZ által működtetett minőségbiztosítási rendszeren halad keresztül a jelentéstervezet.
Az Elnöki Értekezletet megelőzően a minőségbiztosított működésnek megfelelően a jelentéstervezetről az ÁSZ egyéb szervezeti egységei is véleményt formálnak. A támogató osztályok képviselői szakmai véleményt adnak a jelentéstervezet célra tartottságáról, az ellenőrzési programmal való összhangjáról és a megállapítások jogszabályi alátámasztottságáról is.

 

Ódor Zoltán Tamás
ellenőrzésvezető