Elkészült A Vasút a gyermekekért Alapítvány jelentéstervezete

2018-11-22 16:30   |   Feltöltötte: Molnár Zsuzsanna

Elkészült a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése keretében „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány ellenőrzési megállapításait tartalmazó jelentéstervezet. A jelentéstervezet az Állami Számvevőszék elnöki értekezleten való megtárgyalása előtt több szintű minőségbiztosítási fázison megy keresztül.

Az Állami Számvevőszék a „Nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése - A humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzése” című ellenőrzési program alapján ellenőrizte „A Vasút a gyermekekért” Alapítványt. Az Alapítványt 1993-ban a MÁV Zrt. alapította gyermekintézmények működtetésének céljából, mely intézmények a gyermekek óvodai nevelési feladatait látták el, illetve középiskolás tanulók kollégiumi elhelyezését biztosították. Az Alapítvány az ellenőrzött időszakban Dunakeszin és Székesfehérváron egy-egy óvodát, Szegeden egy óvodát és egy kollégiumot működtetett.

 

 

 

Tekintettel az elmúlt években a köznevelés finanszírozását és a köznevelési intézmények fenntartását érintően végbement változásokra, a társadalom fokozott érdeklődéssel figyeli a köznevelési feladatok ellátására fordított források felhasználását. Az Alapítványnál végzett ellenőrzést további társadalmi elvárás is indokolja tevékenységéből adódóan, mivel köznevelési közfeladat ellátására több mint 800 millió Ft központi költségvetési támogatásban részesült az Alapítvány az ellenőrzött időszakban.


Az ellenőrzésvezető a számvevői munkaanyagok alapján elkészítette az Alapítvány ellenőrzésének megállapításait tartalmazó jelentéstervezetet és beterjesztette azt az ÁSZ Elnöki értekezlet elé.
A jelentéstervezet többek között választ ad arra, hogy a központi költségvetésből kapott támogatásokat szabályszerűen fordította-e az Alapítvány a köznevelési feladatok ellátására, fenntartói feladatainak eleget tett-e, illetve biztosította-e az intézménye működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodásának átláthatóságát a nyilvánosság előtt.

 

Molnár Zsuzsanna
ellenőrzésvezető