Elkészült a Reichel József Könyvtár jelentéstervezete

2018-03-10 15:00   |   Feltöltötte: Ódor Zoltán Tamás

Az előre meghatározott ütemezésnek megfelelően, elkészült a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár ellenőrzése keretében a számvevőszéki jelentéstervezet. A jelentéstervezet Elnöki értekezleten való elfogadásáig az ÁSZ által működtetett szigorú minőségbiztosítási rendszeren megy keresztül.

A 2018. január 2-án indult Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár ellenőrzésének középpontjában annak vizsgálata állt, hogy az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása – ezen belül a könyvtári feladatellátást szolgáló vagyongazdálkodása - a kezelt vagyon nyilvántartása és megőrzése, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az intézményfenntartói feladatok ellátása szabályszerűen történtek-e, továbbá érvényesült-e az integritás szemlélet.


Az ellenőrzés jelen szakaszában az ellenőrzött szervezetek által szolgáltatott adatok, dokumentumok kiértékelésének eredményét rögzítő számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető összeállította a megállapításokat tartalmazó számvevőszéki jelentéstervezetet.


Az ellenőrzés következő fázisáig, vagyis az Elnöki értekezleten való elfogadásáig az ÁSZ által működtetett minőségbiztosítási rendszeren halad keresztül a jelentéstervezet.


Az ellenőrzés felügyeleti vezetőjével lefolytatott „háromnegyedidős konzultáció” keretében a jelentéstervezet felülvizsgálata, a megállapítások pontosítására került sor. A konzultáció segítségével tovább javult a jelentéstervezet célra tartottsága. A felügyeleti vezető által megfogalmazott vélemények, észrevételek jelentéstervezeten való átvezetését követően került sor a jelentéstervezet Elnöki értekezletre való beterjesztésére.
Az Elnöki Értekezletet megelőzően a minőségbiztosított működésnek megfelelően a jelentéstervezetről az ÁSZ egyéb szervezeti egységei is véleményt formálnak. A támogató osztályok képviselői szakmai véleményt adnak a jelentéstervezet célra tartottságáról, az ellenőrzési programmal való összhangjáról és a megállapítások jogszabályi alátámasztottságáról is.

 

Ódor Zoltán Tamás
ellenőrzésvezető