Elkészült a Magyar Orvosi Kamara szervezeteinek intézkedési terve

2016-04-22 09:00:00   |   Feltöltötte: Horváth Tímea

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) gazdálkodásának, továbbá a feladatai finanszírozására kapott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentés megállapításaira és javaslataira a MOK országos és területi szervezetei elkészítették intézkedési tervüket.

A MOK országos és területi szervezeteinek gazdálkodását és belső szabályozási rendszerét, a kapott költségvetési támogatások felhasználásának és elszámolásának szabályszerűségét a 2010-2012. évek tekintetében ellenőrizte az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az ellenőrzés kiterjedt a MOK Országos Hivatalára, a MOK Fogorvosok, a MOK Budapesti és a MOK 19 Megyei Területi Szervezetére. Az ÁSZ megállapításait a 15080 sorszámú jelentésben hozta nyilvánosságra.

 

Az ellenőrzés célja annak megítélése volt, hogy a MOK országos és területi szervezetei gazdálkodása során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabályszerűen használta-e fel a kapott költségvetési támogatásokat. Ennek keretében értékeltük, hogy a szervezetek kialakították és betartották-e a feladataik ellátására kapott költségvetési támogatások szabályszerű felhasználásának, nyilvántartásának, szakmai beszámolásának/beszámoltatásának és pénzügyi elszámolásának feltételeit, követelményeit. Ellenőriztük, hogy a MOK egészének gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelően történt-e, a számviteli feladatok teljesítése a számviteli törvény és az egyéb szervezetekre vonatkozó sajátos előírások betartásával valósult-e meg, a MOK tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságaival kapcsolatos tranzakciók, pénzeszközátadások a jogszabályi előírásokkal összhangban történtek-e.

 

 

Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján a feltárt hiányosságok kijavítására a MOK elnöke, a MOK Országos Hivatalának vezetője, a MOK Fogorvosok, a MOK Budapesti és a MOK 19 Megyei Területi Szervezetének elnöke intézkedési tervet készített. Az intézkedési tervekben foglalt határidők és feladatok összhangban álltak a számvevőszéki jelentés megállapításaival és javaslataival, ezért azokat az ÁSZ tudomásul vette, az ellenőrzést lezárta.

 

Az ÁSZ az intézkedési tervekben foglaltak megvalósítását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdés alapján utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Holman Magdolna
felügyeleti vezető

 

Horváth Tímea
számvevő