Elkészült a KÉZMŰ és az NKE Szolgáltató Nkft. jelentéstervezete

2018-06-29 12:45:00   |   Feltöltötte: Moder Beatrix

Az ellenőrzések ütemtervének megfelelően elkészültek és az Elnöki Értekezletre beterjesztésre kerültek a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetek.

 

A számvevői és szakértői munkaanyagokban foglalt megállapítások szintetizálásával, összegzésével az ellenőrzésvezető elkészítette és az Elnöki értekezlet elé terjesztette a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített jelentéstervezeteket.

 

A jelentéstervezetekben az ellenőrzés céljának megfelelően értékeltük, hogy a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek szabályszerűen gyakorolták-e tulajdonosi jogaikat; a gazdasági társaságok szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

 

A jelentéstervezeteket a közérthetőség szem előtt tartásával, de a szakmai hitelesség és megalapozottság elsődlegessége mellett állítottuk össze. Az Elnöki Értekezletet megelőzően az ellenőrzés felügyeleti vezetője és az ÁSZ támogató osztályai véleményezik a jelentéstervezetek célra tartottságát, a megállapítások módszertani megfelelőségét, valamint a jogi és ellenőrzés-szakmai megalapozottságát. Az Elnöki Értekezlet a jelentéstervezeteket a véleményekkel, észrevételekkel együttesen tárgyalja meg.

 

Moder Beatrix
ellenőrzésvezető