Elkészült a jelentéstervezet Szentes Város Önkormányzatáról

2018-06-07 14:29:00   |   Feltöltötte: Mikes Benedek

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének, valamint a jóváhagyott ütemtervnek megfelelően elkészült, és az Elnöki Értekezletre beterjesztésre került Szentes Város Önkormányzata Utóellenőrzésének jelentéstervezete.

Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető elkészítette és az Elnöki értekezlet elé terjesztette Szentes Város Önkormányzata Utóellenőrzésének jelentéstervezetét.

 

A jelentéstervezetben, az ellenőrzés céljának megfelelően értékeltük, hogy az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat.

 

 

A jelentéstervezeteket a szakmai hitelesség és megalapozottság elsődlegessége mellett a közérthetőség szem előtt tartásával állítottuk össze. Az Elnöki Értekezletet megelőzően az ellenőrzés felügyeleti vezetője és az ÁSZ támogató osztályai véleményezik a jelentéstervezetek célra tartottságát, a megállapítások módszertani megfelelőségét, valamint a jogi és ellenőrzés-szakmai megalapozottságát. Az Elnöki Értekezlet a jelentéstervezeteket a véleményekkel, észrevételekkel együttesen tárgyalja meg.

Bíró Zsolt
ellenőrzésvezető