Elkészült a jelentéstervezet a zárszámadás ellenőrzéséről

2018-08-09 16:31   |   Feltöltötte: Jónás Dorottya Klára

Elkészült, és az Elnöki Értekezletre előterjesztésre került a Magyarország 2017. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéstervezet. A jelentéstervezetet annak megtárgyalását megelőzően a támogató területek a minőségbiztosítási folyamat keretében véleményezik.

A Magyarország központi költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadást az ÁSZ törvényben meghatározott feladatai keretében minden évben ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményeként az ÁSZ objektív képet szolgáltat a 2017. évi zárszámadási törvényjavaslatban szereplő adatok összességének megbízhatóságáról, amivel támogatja az Országgyűlés zárszámadási törvényjavaslatra vonatkozó megalapozott döntéshozatalát, hozzájárulva a közpénzekkel való átlátható, felelős gazdálkodás erősítéséhez, az értékteremtő rend kialakításához és megőrzéséhez.

 

Az ellenőrzés során az ÁSZ a zárszámadási törvényjavaslat egésze megfelelőségének és az abban szereplő adatok megbízhatóságának ellenőrzése érdekében a gazdálkodás és az előirányzat-felhasználás szabályszerűségét, a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesülését, betartását értékelte a költségvetés minden lényeges területén, így központi és a fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tekintetében.

 

 

Az ellenőrzött szervezetek által szolgáltatott adatok, dokumentumok kiértékelésének eredményét rögzítő számvevői munkaanyagok alapján az ellenőrzésvezető összeállította a megállapításokat tartalmazó számvevőszéki jelentéstervezetet. A jelentéstervezetet a felügyeleti vezető az ÁSZ elnöke által jóváhagyott, az ellenőrzés végrehajtására vonatkozó ütemterv szerinti „háromnegyedidős” konzultáció keretében áttekintette, azzal kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg. Az Elnöki Értekezletre benyújtott számvevőszéki jelentéstervezetet a támogató területek a minőségbiztosítási folyamat keretében véleményezik, elsődlegesen a célra tartottság, az ellenőrzési programnak való megfelelőség, valamint a megállapítások jogszabályi alátámasztottsága szempontjából.


A számvevőszéki jelentéstervezetet az észrevételekkel és véleményekkel együtt az Állami Számvevőszék Elnöki Értekezlete tárgyalja meg.


Az ÁSZ a zárszámadás ellenőrzéséről készített jelentését minden évben az Országgyűlés elé terjeszti és egyidejűleg honlapján nyilvánosságra hozza. A korábbi jelentések a következő linken elérhetőek:

 

https://asz.hu/jelentesek/jelentes-magyarorszag-koltsegvetese-vegrehajtasanak-ellenorzeserol

 

 

Janik József
ellenőrzésvezető