Elkészült a DDKK Zrt. jelentéstervezete

2018-07-03 09:57:00   |   Feltöltötte: Dudás Pál Dániel

Elkészült a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. gazdálkodási tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásáról szóló jelentéstervezet. Az elkészült számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzés vezetője az ütemterveknek megfelelően beterjeszti elnöki értekezletre.

 

Az Állami Számvevőszék 2018. január 29-én kezdte meg az állami tulajdonban lévő Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. gazdálkodási tevékenységének, valamint ehhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának ellenőrzését.

 

Az ellenőrzésbe kijelölt számvevő és külső szakértők összeállították munkaanyagaikat az ellenőrzött szervezetekről, amelyek alapján az ütemtervnek megfelelően elkészült a számvevőszéki jelentéstervezet.

 

Az ellenőrzések során arra kerestük a választ, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; a gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással; a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi joggyakorló és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

Az Állami Számvevőszék belső minőségbiztosítási rendszerének megfelelően a támogató osztályok véleményezik a jelentéstervezetet a célratartottság, az ellenőrzési programnak, valamint az érintett jogszabályoknak való megfelelés szempontjából. A jelentéstervezetet az arra adott véleményekkel együtt az elnöki értekezlet tárgyalja.

 

Salamin Viktor
ellenőrzésvezető