Elkészült a bolgár nemzetiségi önkormányzat jelentéstervezete

2018-09-13 15:27   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs
Utoljára frissítve: 2018-09-13 15:38

Elkészült a Bolgár Országos Önkormányzat jelentéstervezete, amelyet az ÁSZ észrevételezés céljából megküldött az ellenőrzöttek részére. A jelentés tervezetére az ellenőrzött szervezetek, az önkormányzat, és az önkormányzat hivatalának vezetője tehet észrevételt. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a végleges jelentés összeállításakor.

 

Fókuszban a nemzetiségi önkormányzatok utóellenőrzése


Magyarország Alaptörvényének XXIX. cikke kimondja, hogy a magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. Az Alaptörvény mellett sarkalatos is törvények rögzítik, hogy a nemzetiségeknek joguk van anyanyelvük használatához, a sajátnyelven való névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A nemzetiségek létrehozhatnak helyi és országos önkormányzatokat is. A nemzetiségi közfeladatok ellátásához az állami központi költségvetés támogatást nyújt, illetve állami vagyont rendel, melyet a nemzetiségi önkormányzatok kizárólag e feladataik ellátására használhatnak fel. Az önkormányzatok rendelkezésére bocsátott közpénzek és közvagyon célszerű felhasználása társadalmi érdek.

 

Az Állami Számvevőszék az elvégzett ellenőrzések hasznosulásával kapcsolatban célul tűzte ki, hogy utóellenőrzés keretében értékeli feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából kialakított intézkedési tervekben foglalt feladatok megvalósítását. Az intézkedések végrehajtásával ugyanis az adott terület szabályszerű működése vonatkozásában a kockázatok csökkenhetnek, ugyanakkor a nem végrehajtott intézkedések következtében újabb kockázatok merülhetnek fel, amelyek kezelése kiemelten fontos. A Bolgár Országos Önkormányzat utóellenőrzése májusban indult el.

 

A Bolgár Országos Önkormányzat

 

A nemzetiségi önkormányzata 1994. évben alakult. Alapvető feladata a magyarországi bolgárok egyéni és kollektív jogainak, érdekeinek védelme és képviselete az önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlásával. Az önkormányzat közfeladatai ellátásához támogatásban részesül, valamint hazai és uniós pályázati forrásokat szerezhet.

 

Az ÁSZ 2010. január 1. és 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el az önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését és erről 2015. szeptember 24-én hozta nyilvánosságra a 15153. számú ÁSZ jelentést. Az ÁSZ jelentésében szereplő javaslatokra az önkormányzat intézkedési tervet készített, melyen 13 feladatot határozott meg. Az utóellenőrzés az intézkedési tervben foglalt feladatok 2015. szeptember 24. - 2018. május 23. közötti végrehajtásának értékelésére irányult.

 

Észrevételt tehetnek az ellenőrzöttek

 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében az ellenőrzött szervezetek vezetői az ellenőrzés megállapításaira 15 napon belül tehetnek írásban észrevételt. Az ÁSZ az észrevételeket értékeli, az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a jelentés összeállításakor, az el nem fogadott észrevételeket pedig a végleges számvevőszéki jelentésben indokolással szerepelteti.

 

Az észrevételezés jelentősége, hogy a törvényi szabályozás értelmében az ellenőrzöttnek lehetősége van állást foglalni a jelentés tervezésben megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatban. Az észrevételezés folyamata egyfelől a jelentés minőségét biztosító garanciális elem, másfelől kifejezi az ellenőrzés támogató jellegét, hiszen a végleges jelentést az ÁSZ az ellenőrzött véleményének figyelembe vételével alakítja ki. Az észrevételeket az ÁSZ a végleges jelentésben nyilvánossága hozza.

 

Az ellenőrzött nemzetiségi önkormányzatok esetében az önkormányzatok elnökei és az önkormányzati hivatalok hivatalvezetői is észrevételt tehetnek az elkészült jelentéstervezetre.

 

Dr. Németh Erzsébet

felügyeleti vezető