Elindult a vészhelyzeti betegellátás ellenőrzése

2018-11-07 11:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Simon József

Az Állami Számvevőszék megkezdte a sürgősségi (vészhelyzeti) betegellátás rendszerére kiterjedő ellenőrzését. Az ellenőrzés indokoltságát az adja, hogy minden állampolgár számára alapvető jogot jelent a megfelelő színvonalú sürgősségi betegellátáshoz való hozzáférés. Az ellenőrzés a sürgősségi betegellátás rendszerének fejlesztését célzó ágazati stratégia megvalósítását értékeli, hozzájárulva ezáltal ezen alapvető társadalmi érdek teljesüléséhez.

A sürgősségi ellátás célja, hogy az emberek – éljenek, lakjanak bárhol is az országban – azonos eséllyel, azonos időn belül jussanak azonos és megfelelő minőségű egészségügyi ellátáshoz. A sürgősségi betegellátás egy komplex és összetett rendszerként működik, amelynek elemei közé tartozik a mentés, az ügyeleti tevékenység és a kórházi sürgősségi ellátás.

 

A sürgősségi betegellátás fejlesztése régóta szerepel az egészségügyi ágazat hosszú távú fejlesztési programjaiban. Ebből kiindulva az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a megvalósított sürgősségi betegellátás, mint közszolgáltatás céljai, az irányító szerv által végzett felmérések eredményeinek értékelése alapján teljesültek-e, illetve a közszolgáltatást igénybevevők elégedettek voltak-e a kapott szolgáltatással.

 

A sürgősségi betegellátás rendszerének értékelésére két szempontból kerül sor. Egyrészt az ellenőrzés kiterjed arra, hogy az egészségügyért felelős miniszter elvégezte-e a sürgősségi ellátás rendszere, mint közszolgáltatás vonatkozó céljainak időszakos megvalósulásának nyomon követését, illetve megtörtént-e a kitűzött célok megvalósulásának monitoringja és az elért eredmények értékelése. Másrészt az ellenőrzés értékeli az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő lakosság tapasztalatait is.

 

 

A sürgősségi betegellátás rendszerének átfogó értékelése érdekében az ellenőrzött szervezetek közé tartozik az egészségügyért felelős minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma), a mentés közfeladatát ellátó Országos Mentőszolgálat, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint a térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv.

 

Az ellenőrzés kezdeti szakaszában az ÁSZ adatszolgáltatásra kérte fel az ellenőrzött szervezeteket, amelyek alapján megkezdődhet az ellenőrzés végrehajtása. Ezzel párhuzamosan az ellenőrzésben résztvevő számvevők megkezdték az ellenőrzésre való felkészülést.


Az ellenőrzés előrehaladásáról folyamatosan beszámolunk a Hírportálon.


dr. Simon József
ellenőrzésvezető