Elemzés 2017 második félévének költségvetési folyamatairól

2018-06-14 11:01:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék elemzést készített 2017 második félévének költségvetési folyamatairól. Az elemzés rámutatott: a költségvetéssel szembeni jogszabályi követelmények teljesültek, mivel a GDP-arányos államadósság csökkent, az uniós módszertan szerint számított hiány pedig mindössze a GDP 2 százalékát tette ki. A költségvetési célok megvalósítását megalapozta, hogy a GDP a kormányzati prognózishoz közeli mértékben növekedett, a beruházások, az átlagkeresetek és a megtakarítások szintje pedig a vártnál is kedvezőbben alakult – hozzájárulva ahhoz, hogy az adóbevételek az tervezetthez nagyon közeli mértékben teljesüljenek. Az Európai Uniótól várt bevételek ugyanakkor elmaradtak a várakozásoktól, míg az uniós programok kiadásai emelkedtek, így – nagyrészt ennek hatására – a pénzforgalmi hiány több mint 800 milliárd forinttal meghaladta a tervezett mértéket.

Az elemzés a 2017. második félévi költségvetési és makrogazdasági adatok alapján értékeli a gazdasági folyamatoknak a költségvetésre gyakorolt hatását. A 2017. évi költségvetési törvényt 2017. július 1-jei hatállyal a 2017. évi LXXXVI. törvény módosította. A módosításakor a kormányzat a GDP 2017-re becsült növekedését 4,1%-ra változtatta. A 2017. évi költségvetési törvény módosítását értékelve az ÁSZ megállapította, hogy a módosítások figyelembe vették a makrogazdasági tényezők változását és összességében javították a költségvetés teljesíthetőségét. A tényleges folyamatok igazolták ezt az értékelést.

 

Elemzés 2017 második félkévének költségvetési folyamatairól


2017-ben a GDP növekedése üteme 4% volt. A fogyasztói árak emelkedése meghaladta a tervezettet, de mérsékelt maradt. Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 2017-ben nemzetgazdasági szinten 12,9%-kal emelkedett.


Az államháztartás központi alrendszere hiányának tervezett összege 1166,4 milliárd Ft volt. 2017 végén a pénzforgalmi hiány 1973,9 milliárd Ft-ot tett ki. A túlteljesülés legfőbb oka az uniós programok finanszírozásával kapcsolatos. 2017-ben az előző évekhez képest jóval nagyobb összegű európai uniós előirányzatok tervezésére került sor a költségvetésben. A kiadási előirányzatok 14%-kal túlteljesültek, míg az uniós bevételek jelentősen elmaradtak az előirányzattól. Ez növelte a pénzforgalmi hiányt, azonban az EU módszertana szerinti egyenleget nem befolyásolta, mivel annak számítása során a pénzforgalmilag még nem teljesített uniós bevételeket is számításba kell venni. A kormányzati szektor uniós módszertan szerint számított hiányának mértéke a GDP-hez viszonyítva a tervezett 2,4%-os értéknél kedvezőbb, 2,0% lett.

 

Az államadósság-mutató 2017. évi mértéke 73,4%-ta teljesült, amely a 2016. évi államadósság-mutató 73,9%-os mértékéhez képest 0,5 százalékponttal alacsonyabb, azaz az államadósság-szabály teljesült.

 

Elemzés 2017 második félkévének költségvetési folyamatairól

 

A költségvetés adóbevételei mindösszesen 56 milliárd forinttal maradtak el a módosított előirányzattól. Kiemelendő, hogy 18 milliárd forinttal túlteljesültek a társasági adóból származó bevételek, az áfa-bevételek 16,7 milliárd Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól, míg a legnagyobb elmaradás (46,4 milliárd Ft) a jövedéki adónál mutatkozott.


Az ÁSZ a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatról készített véleményében kockázatként értékelte, hogy nagyon magas az ún. felülről nyitott, azaz az Országgyűlés jóváhagyása nélkül túlléphető előirányzatok aránya. Ezen előirányzatok összegét év közben több mint 400 milliárd Ft-tal emelték meg különböző hatáskörben. Más felülről nyitott előirányzatokon viszont megtakarítások keletkeztek. Így összességében a felülről nyitott előirányzatok 78,7 milliárd Ft-tal, 1,9%-kal haladták meg a törvényileg módosított előirányzat 4104 milliárd Ft-ban meghatározott összegét.

 

A központi tartalékokat, azaz a Rendkívüli kormányzati intézkedések 141 milliárd Ft összegét, valamint az Országvédelmi Alap 95,9 milliárd Ft összegét a kormány teljesen átcsoportosította.

 

Elemzés 2017 második félkévének költségvetési folyamatairól

 

Az elkülönített állami pénzalapok 72,5 milliárd Ft-os pozitív egyenlege több mint kétszerese a módosított előirányzatnak. Az Egészségbiztosítási Alap tervezett hiányának 74,6%-a, azaz 137,5 milliárd Ft deficit realizálódott. A Nyugdíjbiztosítási Alap teljesített bevételei 27,7 milliárd Ft-tal haladták meg a módosított előirányzatot. Az előirányzattól magasabb teljesítést az adó alapjául szolgáló bruttó keresettömeg tervezettnél nagyobb növekedése eredményezte. A kiadások teljesítése 0,6%-kal haladta meg a módosított kiadási előirányzatot, mivel az infláció tervezettnél magasabb mértéke következtében év közben a nyugdíjak összegének megemelésére került sor, valamint 2017-ben nyugdíjprémiumban is részesültek a nyugdíjasok.

 


Az ÁSZ elemzése külön kitér arra, hogy miként alakult öt kiemelt kormányzati beruházás végrehajtása, azaz az esetleges elmaradások jelentenek-e többletköltséget a következő évekre nézve. A Liget Budapest projekt, a Modern Városok Program, a Paks II. beruházás, a Nemzeti Olimpia Központ és a Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzatait összességében 601 milliárd Ft-ban állapította meg a költségvetési törvény. Az öt projektre 2017-ben 309,7 milliárd Ft kiadást teljesítettek. Az öt közül három beruházás esetében várható, hogy a 2019-2020. években a beruházás megvalósításának forrásigénye megnövekszik, mivel a korábban fel nem használt forrásokra ebben az időszakban lesz majd szükség.

 

Dr. Pulay Gyula

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály