Dr. Nagy Imre: A rendezett egészségügy feltétele a szabályosság

2018-11-22 11:52   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

„Az egészségügyi feladatellátás rendezettségének alapja a közpénzekkel és közvagyonnal való szabályszerű gazdálkodás” – hangsúlyozta előadásában dr. Nagy Imre, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője az ÁSZ közpénzügyi vezetőképző szemináriumán, melynek fókuszában jelenleg az egészségügyi szakrendelők állnak. A felügyeleti vezető tájékoztatta a résztvevőket az egészségügyi gazdálkodó szervezetek, ezen belül a központi költségvetési szervként működő kórházak és a gazdasági társasági formában fenntartott szakrendelők számvevőszéki ellenőrzésének tapasztalatairól.

Dr. Nagy Imre előadásában elmondta, hogy az Állami Számvevőszék az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított mind a kórházak, mint központi költségvetési szervek, mind az egészségügyi szolgáltatást nyújtó önkormányzati gazdasági társaságok, szakrendelők ellenőrzésére. Az ellenőrzések indokoltságát erősítette, hogy egészségügyi gazdálkodó szervezetek tevékenysége a társadalom széles rétegét érinti, hiszen évente több százezer ember veszi igénybe a kórházak, járóbeteg szakellátók szolgáltatásait. Ezen túl az ellenőrzöttek közfeladatot látnak el, közszolgáltatást nyújtanak, amivel az adott térségben szinte minden állampolgár találkozik. A feladatellátásukhoz közpénzt és közvagyont használnak, ezért kiemelt felelősségük van a szabályok betartásában, az elszámoltathatóság és az átláthatóság biztosításában. Nem utolsó sorban az ellenőrzött szervezetek gazdálkodása hatással lehet a kormányzati hiányra és az államadósságra is.

 

Dr. Nagy Imre: A rendezett egészségügy feltétele a szabályosság

 A képre kattintva galéria nyílik!

 

Dr. Nagy Imre kiemelte: az ellenőrzés célja volt minden egészségügyi gazdálkodó szervezetnél a pénzügyi gazdálkodás és a vagyongazdálkodás szabályosságának és átláthatóságának értékelése. A kórházak esetében ezen túl az Állami Számvevőszék ellenőrizte a belső kontrollrendszer állapotát és az integritási rendszer kiépítettségét is. „Fontos hangsúlyoznom, hogy az ellenőrzés az egészségügyi-szakmai feladatellátásra nem terjedt ki. Ugyanakkor az Állami Számvevőszék álláspontja, hogy a rend értéket teremt, vagyis az egészségügyi feladatellátás rendezettségének alapja a közpénzekkel és közvagyonnal való szabályszerű gazdálkodás” – szögezte le a felügyeleti vezető.

 

 

A felügyeleti vezető hangsúlyozta: a kórházak ellenőrzése felhívta a figyelmet arra, hogy a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításának és működtetésének kiemelt szerepe van az intézmények integritásának fejlesztésében, a korrupciós kockázatok megelőzésében, feltárásában és kezelésében. A jól kialakított és működtetett belső kontrollrendszerrel minimálisra csökkenthető a hibák, szabálytalanságok elkövetésének lehetősége. Ennek ellenére jellemző hiba volt, hogy kórházak nem rendelkeztek szervezeti és működési szabályzattal, nem készítettek önköltségszámítási szabályzatot, számviteli politikájuk, számlarendjük nem volt összhangban az előírásokkal. Szintén visszatérő hiányosság volt, hogy nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, és közzétételi kötelezettségeiket sem teljesítették.

 

Dr. Nagy Imre: A rendezett egészségügy feltétele a szabályosság

 

A felügyeleti vezető a gazdasági társasági formában működő szakrendelők ellenőrzésének ügyében elmondta, hogy a társaságok számviteli szabályozása hiányzott, hiányos volt vagy a megalkotott szabályozás nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, így nem biztosította a számviteli elszámolások szabályszerűségét. Esetenként az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel a térítési díjakkal kapcsolatban is. A társaságok döntő többsége nem gondoskodott sem a vagyon folyamatos és szabályos nyilvántartásáról, sem a vagyonelemek rendszeres, visszatérő leltározásáról.

 

Az átláthatóság területén jellemző hiba volt, hogy a társaságok nem készítették el a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot, és nem biztosították a jogszabályban előírt közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerését sem. Az adatok védelme szempontjából hiányosságként állapította meg az ellenőrzés több társaságnál, hogy adatvédelmi szabályzattal nem rendelkezett, vagy adatvédelmi felelős kijelölésére, megbízására nem került sor.

 

Dr. Nagy Imre aláhúzta: az ellenőrzött szervezetek vezetői kötelesek a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt az Állami Számvevőszék részére megküldeni. Az intézkedési terv biztosítja az ellenőrzés során feltárt hiányosságok és szabálytalanságok kijavítását, ezért az intézkedési terv összeállítása és végrehajtása a szabályos működés és gazdálkodás helyreállításának alapvető feltétele.

 

„Felhívnám a figyelmet az Állami Számvevőszék öntesztjeire, melyek kidolgozásával, közreadásával és folyamatos aktualizálásával az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzési tapasztalatait hasznosítva támogassa a közpénzt felhasználó szervezetek szabályszerű működését” – mondta a felügyeleti vezető. Az öntesztek kitöltése önkéntes, de segítségükkel nem csak a már ellenőrzött intézmények mérhetik fel saját helyzetüket, hanem a még nem ellenőrzött szervezetek számára is lehetőség adódik a „jó gyakorlatok” átvételére, a működés szabályozottságának és szabályszerűségének javítására.

 

Hochbaum Dániel
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály