Domokos László: képzi az ÁSZ a közszféra vezetőit

2018-02-08 16:20   |   Feltöltötte: Horváth Bálint
Utoljára frissítve: 2018-02-09 07:56

Az eredményesség és az integritás elválaszthatatlan egymástól a közszférában – hangsúlyozta az Állami Számvevőszék elnöke, Veszprémben. Domokos László a megyei múzeumok ellenőrzési tapasztalatait, valamint az ellenőrzések hasznosulását ismertette a Megyei Jogú Városok Szövetségének éves közgyűlésén. Az ÁSZ elnöke kiemelte: a múzeumi vezetők és a fenntartó önkormányzatok példamutató módon együttműködőek a feltárt hiányosságok kijavításában. Domokos László előadásában részletesen bemutatta a Számvevőszék tanácsadó tevékenysége keretében kidolgozott etikus közpénzügyi vezetőképző programját, amelyet 2018-ban újabb területekre, intézménytípusokra terjeszt ki.

Nem azért ellenőrzünk, hogy kisebb vagy nagyobb hibákat feltárjunk, hanem azért, hogy ellenőrzésinkkel hozzáadott értéket teremtsünk, azaz ellenőrzéseink nyomán javuljon a közpénzek és a közvagyon felhasználásának szabályossága, eredményessége, az ellenőrzött szervezetek átláthatósága és elszámoltathatósága – ezzel a gondolatsorral nyitotta előadását Domokos László a Megyei Jogú Városok Szövetsége veszprémi közgyűlésén.


Az ÁSZ elnöke az előadásában felidézte: a Számvevőszék 2015 második felében kezdte meg a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzését mind a 19 intézménynél, a jelentéseket pedig 2016 decembere és 2017 februárja között, több ütemben hozta nyilvánosságra. Ellenőrzési tapasztalatait az ÁSZ egy átfogó elemzés formájában is feldolgozta, amelyet 2017 májusában tett közzé. Az ÁSZ az egyes intézmények tekintetében eltérő mértékű, de olyan sorozatos szabálytalanságokat tárt fel, amelyek veszélyeztethetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését. A vezetői irányítási rendszerekben is hiányosságokat és szabálytalanságokat tapasztalt az ÁSZ: a megyei múzeumok közül mindössze egy volt, amelynél a vezetői irányítási rendszer összesített értékelése az ellenőrzött időszak egészében szabályszerű volt.

 


Domokos László előadásában részletesen bemutatta a – többségében megyei jogú városok által fenntartott – múzeumi intézményeknél feltárt problémákat. Az ÁSZ elnök kiemelte a szabályos működés és gazdálkodást megalapozó belső kontrollrendszer jelentőségét. Majd rámutatott a korrupciós veszélyekkel szembe védelmet biztosító integritásközpontú szervezeti működés fontosságára. Mint mondta: összességében a kiépült kontrollok nem biztosították teljes körűen a múzeumok korrupciós kockázatok elleni védelmét, valamint a korrupció megakadályozása érdekében szükséges intézkedések körének kialakítása sem történt meg.


Mindezekkel kapcsolatban Domokos László az ÁSZ Integritás projektjére irányította rá a hallgatóság figyelmét. Mint mondta: az ÁSZ már nemcsak kérdőívekkel méri fel, hanem ellenőrzi is a korrupció elleni védelmet biztosító integritáskontrollok kiépítettségét a közszféra intézményeinek, szervezeteinél. Ez arra is kiterjed, hogy a költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatelemzés révén feltárt kockázatok kezelésére kialakított-e a korrupciós veszélyekkel szembeni ellenálló képességet erősítő döntéseket, kontrollokat – ismertette Domokos László.


Az ÁSZ elnöke rámutatott: az ÁSZ 2017. évi integritás felmérésében tovább nőtt a résztvevő költségvetési szervezetek száma. Különösen jelentős volt a növekedés az önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények körében. Ez minden bizonnyal összefügg azzal, hogy az önkormányzati szövetségek, és személyesen a polgármesterek is népszerűsítették az ÁSZ integritás felmérését – hangsúlyozta Domokos László. Hozzátette: a többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tavaly ősszel végrehajtott integritás felmérésében is nagy számban vettek részt a megyei jogú városok önkormányzatai által fenntartott társaságok – mondta az ÁSZ elnöke.

 


Domokos László előadásban felidézte: 2015-ben az Országgyűlés határozatában bízta meg a Számvevőszéket, hogy szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést. Ennek érdekében az ÁSZ a Miskolci Egyetemmel 2016. február 1-jével létrehozta a Közszolgáltatási menedzsment intézeti tanszéket. A 2016 szeptemberében indult képzési program célkitűzése az etikus közpénzügyi vezetőképzés tudományos megalapozása, és kifejezetten a költségvetési intézmények első számú vezetői számára készült, az ő munkájukat kívánja segíteni.


A képzési programba történő bekapcsolódás lehetőségét – az ellenőrzési tapasztalatok összegzése alapján – az ÁSZ elsőként a megyei múzeumok igazgatói részére ajánlotta fel. Az intézmények első számú vezetői részére szervezett képzés közvetlenül az október 26-i nyitókonferenciát követően négy, egyenként egy óra időtartamú előadással indult, és október 27-én interaktív elemeket is tartalmazó modulokkal folytatódott. A résztvevők ezután öt héten keresztül távoktatás keretében mélyíthették el tudásukat, etikus vezetői ismereteiket, melyről a december 14-i interaktív zárórendezvény keretében osztották meg tapasztalataikat, illetve adtak számot tudásukról.

 


Az ÁSZ elnöke előadásában rámutatott: az ellenőrzött múzeumi intézmények megkezdték a feltárt hibák, szabálytalanságok kijavítását, amelyben szorosan együttműködnek a fenntartó – többségében – megyei jogú városok önkormányzataival. Domokos László rávilágított, hogy ez azért rendkívül lényeges, mert a múzeumi intézmények kiemelt szerepet töltenek be a helyi közösségek életében, jelentős közösségformáló erejük van. Példaként a fiatalok megszólítását, kulturális igényeinek felkeltését, részükre közösségi jellegű kulturális programok szervezését említette, és hangsúlyosan rámutatott a digitalizációban és az online világban rejlő lehetőségekre.


Előadásában Domokos László bejelentette: a múzeumokat érintő ellenőrzések és a képzés tapasztalatai arról győztek meg, hogy – az Országgyűlés határozatával összhangban – az ellenőrzött szervezetek vezetőinek képzését is kiterjeszti az ÁSZ. Ebben az évben négy ilyen képzést tervezünk, az idén tavasszal az állami fenntartású gyermekvédelmi és szociális intézmények vezetői számára, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői számára. A másik két képzés célcsoportjáról majd később, az ellenőrzési tapasztalataink függvényében születik döntés – ismertette előadásában az Állami Számvevőszék elnöke, a Megyei Jogú Városok Szövetségének veszprémi közgyűlésén.

 

Horváth Bálint

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály