A közszféra hatása a versenyképességre

2018-10-11 15:22   |   Feltöltötte: Kispéter Adél
Utoljára frissítve: 2018-10-12 08:29

Közös előadást tartott Domokos László, az ÁSZ elnöke és Pulay Gyula  felügyeleti vezető a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 2018. október 5-6-án, Sepsiszentgyörgyön megrendezett 27. vándorgyűlésén. A plenáris ülésen elhangzott előadásukban kiemelték, hogy egy ország jövőbeni versenyképességét nagymértékben befolyásolja az, hogy a nemzeti jövedelmet milyen arányban és eredményességgel osztja el az állam a különböző társadalmi, gazdasági célok között.

A „Versenyképesség 2020 - Kié lesz a 21. század?” című vándorgyűlésen a versenypolitika, a monetáris politika és a fiskális politika aktuális témáit ismertető előadásokat jól egészítették ki a pénzügyi, a mezőgazdasági, a turisztikai szektorban megvalósuló konkrét innovációkat és informatikai fejlesztéseket bemutató prezentációk.

 

Domokos László előadást tartott Sepsiszentgyörgyön

 

Az ÁSZ elnöke rámutatott arra, hogy Magyarországon a GDP közel 50 százalékát (2017-ben 46,6 százalékát) az állam újra elosztja, következésképpen igen lényeges szerepe van az állami újraelosztás mértékének, minőségének és szerkezetének Magyarország jövőbeni versenyképességének alakításában. Romániában alacsonyabb (2017-ben 33,4 százalék) volt az állami újraelosztás aránya, de azért éppen elég ahhoz, hogy az elosztás minősége igen jelentős hatást gyakoroljon Románia versenyképességére.

 

Pulay Gyula a magyar adatok mellett azt is bemutatta, hogy a gazdasági növekedés és az egyensúly ismert mutatói miként alakultak a másik három visegrádi országban, illetve Romániában. Kiemelte, hogy 2015-2017 között az öt ország mindegyikében, minden évben dinamikusabban nőtt a gazdaság, mint az uniós átlag. Egyik vizsgált ország sem lépte át az EU alapszerződésében előírt 3 százalékos hiányt, azaz nem próbálta a gazdaságát költségvetési túlköltekezéssel élénkíteni. Mind az öt országban mérséklődött az állam eladósodottsága. Magyarország és a Cseh Köztársaság az elmúlt években igen kedvező fizetési mérleg pozíciót ért el, a lengyel egyenleg pedig folyamatosan javult. Szlovákiában és Romániában a folyó fizetési mérleg egyenlege folyamatosan romlott a három vizsgált év folyamán, jelezve azt a kockázatot, hogy a dinamikus, de jelentős részben a belső felhasználás bővülésére épülő gazdasági növekedés könnyen a külső egyensúly megbomlásához vezet.

 

Pulay Gyula előadást tartott Sepsiszentgyörgyön

 

Ezt követően az ÁSZ elnöke ismertette, hogy az elmúlt években Magyarországon „fenntartható kifehérítés” ment végbe, azaz az áfa elkerülése ellen szigorú, korszerű elektronikával támogatott eszközök kerültek bevezetésre, amelynek következtében jelentősen nőttek az adóbevételek, ami lehetőséget teremtett az élőmunkát és a nyereséget terhelő adók kulcsainak érzékelhető mérséklésére. Ez tovább javította az adófizetési hajlandóságot, és egyúttal a verseny tisztaságát is növelte. Végül Domokos László felvázolta azokat az intézkedési irányokat, amelyek mentén haladva a kormányzati szféra jelentősen hozzá tud járulni a versenyképességhez. Kiemelte, hogy a közpénz elköltése elé eredménykövetelményt kell állítani, és azok elérését mérni kell. Hangsúlyozta, hogy kiszámítható környezet megteremtése az egyik olyan eszköz, amellyel az állam leginkább hozzá tud járulni a vállalkozások versenyképességéhez, ehhez pedig a költségvetési gazdálkodásban olyan tartalékokat kell képezni, amelyek révén az állam képes rugalmasan reagálni a gazdaság hullámzásaira.

 

Olvassa el a Pénzügyi Szemle Online cikkét a témában!

 

Pulay Gyula

felügyeleti vezető