Civil tapasztalatok a pénztudatosságról

2018-09-12 16:51   |   Feltöltötte: Kiss Beatrix
Utoljára frissítve: 2018-09-13 08:21

2018. szeptember 12-én a Pénzügyminisztériumban került megrendezésre az Okosan a pénzzel! Konferencia, amelyen részt vett az ÁSZ részéről dr. Kovács Diána, a Pénzügyi Tudatosság Projekt vezetője is. Az esemény jó alkalmat biztosított arra, hogy a résztevők megvitassák a pénzügyi tudatosságot előmozdító nemzeti stratégia célkitűzéseihez kapcsolódó témákat és feladatokat.

„Okosan a pénzzel” címmel rendezett konferenciát a Pénzügyminisztérium, 2018 szeptember 12-én. Az eseményt Balogh László helyettes államtitkár nyitotta meg, aki az előadásában bevezette és használatra ajánlotta a „pénztudatosság” kifejezését, beszélt a nemzeti stratégia megalkotásához vezető folyamatokról, az ahhoz kapcsolódó kétéves cselekvési tervről.


Ezt követően előadást tartott Szabó József Attila, a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ vezetője, aki a Központ működését mutatta be, a Pénzügyi tanácsadó irodákra, illetve a pénzügyi navigátor elnevezésű alkalmazásra hívta fel a figyelmet. Merényi Zsuzsanna a Pénziránytű Alapítvány igazgatójaként beszélt az iskolások körében nyújtott széleskörű pénzügyi kultúra-fejlesztési tevékenységükről.

 

Sápi Ákos az Econventio Kerekasztal Egyesület elnöke, az Állami Számvevőszék pénzügyi tudatosság fejlesztésében együttműködő partnereként mutatta be az Econventio indexet, annak eredményeit. Fentieken túl Szayly József, a DUE alelnöke, Major Gábor, a Máltai Szeretetszolgálat programvezetője és dr. Schrankó Péter, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezető igazgatója mutatta még be a szervezetük pénzügyi tudatosság fejlesztéséért végzett tevékenységét, kitértek az eddig elért eredmények bemutatására is.


A konferencián elhangzottak szerint, a nemzeti stratégia végrehajtása során az állami intézmények támaszkodni kívánnak a témában érintett és gyakorlattal rendelkező non-profit szervezetek tapasztalataira, tudására. A lakosság különböző szegmenseiben a témában szerzett tapasztalatok, az ezeken alapuló javaslatok egy része ugyanis beemelhető a nemzeti stratégia végrehajtásába, a helyi jó tapasztalatok és gyakorlatok országos szintre is emelhetőek az Okosan a pénzzel! stratégia keretében. A konferencia jó alkalmat biztosított a kölcsönös tájékoztatásra és párbeszédre az e téren leginkább aktív non-profit szervezetekkel.


Az Állami Számvevőszék évek óta elkötelezte magát a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése mellett. Az ÁSZ még 2011-ben kötött együttműködési megállapodást az Econventio Kerekasztal Egyesülettel és azóta is aktívan folyik a közös munka a lakosság pénzügyi tudatossága fejlesztése érdekében.


Az ÁSZ ezen a téren két felmérést végzett. 2013-ban a felsőoktatásban tanulók körében végzett kutatást, majd 2016-ban a pénzügyi kultúra fejlesztést megcélzó képzések alacsony eredményességének okát vizsgálta.


Az Állami Számvevőszék a lakosság pénzügyi, közpénzügyi ismereteinek, valamint a pénzügyekkel kapcsolatos magatartásformákat fejlesztése érdekében 2016-ban indította el Pénzügyi Kultúra projektjét. A Projekt célja a magyar családok (köz)pénzügyi kultúrájának fejlesztése, felmérése, a pénzügyi kultúra-fejlesztést és pénzügyi ismeretterjesztés támogató programok, képzések megvalósítása, továbbá az egyszerűen és közérthetően megfogalmazott híreinken keresztül a közpénzügyi tudatosság növelése.


Hiszen az ÁSZ azt vallja, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy a magyar lakosság pénzügyi-közpénzügyi ismeretei bővüljenek, illetve, hogy a lakosság az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességén keresztül tudatos és felelős magatartást alakítson ki saját pénzügyeihez, a közteherviseléshez és a közpénzekhez, közvagyonhoz való viszonya terén.

 

Kiss Beatrix

Pénzügyi Tudatosság Projekt