Célkeresztben az átláthatóság

2018-07-12 09:32:00   |   Feltöltötte: Dókus Debóra Vanda

A Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zrt. nem biztosította az átláthatóságát.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében, amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű legyen. Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki az államháztartáson kívül működő szervezetek ellenőrzését, mely hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához.

 

Az ÁSZ a közelmúltban hozta nyilvánosságra a Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) ellenőrzéséről készített jelentését.

 

A számvevőszéki jelentésben – számos más önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokhoz hasonlóan – megállapításra került, hogy a Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 2. § (1) bekezdés előírásai ellenére az ellenőrzött időszakban nem tette közzé a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatait, megbízási díjait. Mivel közzétételi kötelezettségének a Társaság nem tett eleget, az átláthatóságát nem biztosította.

 

A hivatkozott Taktv. 2. § (1) bekezdése törvényi szintre emeli a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői javadalmazásának nyilvánosságáról szóló jogszabályi rendelkezéseket. Ebben a körben a törvény a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a gazdasági társaságok törvény szerint vagy a munkáltató döntése alapján vezető állású munkavállalói, a társaság képviseletében eljáró munkavállalók juttatásainak nyilvánosságát írja elő.

 

A megállapított hiányosság következményeként – figyelemmel arra, hogy a következmények nélküli ellenőrzések véget értek – a Társaságnak az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján intézkedési tervkészítési kötelezettsége keletkezett.

 

dr. Dókus Debóra Vanda számvevő
dr. Bordás Ádám osztályvezető
Elemző osztály