Ceglédi cég jelentése észrevételezésen

2018-05-16 09:38   |   Feltöltötte: Beck Éva

 

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre a VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzött társaság vezetőjének és a tulajdonos önkormányzat polgármesterének, akik az átvételt követő 15 napon belül észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrizte a VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében, a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés többek között az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaságok vagyongazdálkodásának szabályszerűségére, a társaságok bevételeinek és ráfordításainak elszámolására, az önköltségszámítás és árképzés szabályszerűségére terjedt ki.


Cegléd Város Önkormányzata 2009-ben alapította a VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-t. A társaság közhasznú tevékenység keretében látta el a településüzemeltetéssel, környezet egészségüggyel, lakás és helyiséggazdálkodással, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosításával kapcsolatos feladatokat.


Az ellenőrzöttek az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a jelentéstervezetre tett észrevételeket értékeli és a végleges számvevőszéki jelentés összeállításánál hasznosítja azokat.

 

Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető