Budapest XVIII. kerület Önkormányzata intézkedési terve megfelelő

2018-08-07 09:45   |   Feltöltötte: Makkai Mária

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke elfogadta „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt..” ellenőrzéséhez kapcsolódó, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármestere által küldött intézkedési tervet.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1996. évben alakult a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat Lakáskezelő Vállalat jogutódjaként. A Társaság fő tevékenysége az ingatlankezelés volt. Emellett közfeladatként végezte a Társaság a piacok és őrzött parkolók üzemeltetését, a kerületi nevelési és egészségügyi intézmények karbantartását, felújítását, az ifjúsági és sport feladatok ellátását, a szabadidős és közművelődési tevékenységek szervezését, a közfoglalkoztatás szervezését, városüzemeltetési feladatokat.


A 2013-2016. évekre kiterjedő ellenőrzés megállapította, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kialakította a tulajdonosi joggyakorlás kereteit, szabályozta a Társaság feladatellátását és rendszeres elszámolási kötelezettségeket írt elő a részére. A Társaság beszámolóit szabályszerűen megtárgyalta és elfogadta, a tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt.

 


Az Állami Számvevőszék jelentésében rögzítette, hogy a Társaság felügyelő bizottsága nem állapította meg ügyrendjét. Az ÁSZ ezzel összefüggésben javaslatot fogalmazott meg Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármesterének, mi szerint kezdeményezze, hogy a felügyelő bizottság állapítsa meg ügyrendjét és azt a Társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.


Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármestere határidőre elkészítette és az ÁSZ részére megküldte az intézkedési tervet. Az intézkedési tervet az ÁSZ elnöke elfogadta, mert az abban foglaltak összhangban vannak az intézkedést igénylő megállapítással és javaslattal. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Makkai Mária
felügyeleti vezető