Belső kontroll elemzések szintetizálása és bemutatása

2018-05-10 16:27:00   |   Feltöltötte: Gyaraki Henriette

Befejeződött az integritás- és belső kontrollrendszer ellenőrzés gyakorlati  almodul a Vezetőképző Akadémia hallgatói számára. Lezárásként a hallgatói csoportok számot adtak az elvégzett munkáról az értékelőbizottságnak és a mentoraiknak.

A Vezetőképző Akadémia integritás- és belső kontrollrendszer ellenőrzési almoduljának utolsó szakasza a szintetizálás és összegzés jegyében zajlott. A csoportok összefoglaló elemzést, sajtó-összefoglalót, illetve annak bemutatását szolgáló prezentációt készítettek a értékelő bizottság részére, a mentorok támogatása mellett.

 

VEZETŐKÉPZŐ AKADÉMIA - belső kontroll gyakorlati modul

 

A három hét munkáját összefoglaló elemzés tartalmazta: a jelentéstervezet feldolgozását, az alátámasztottság, a tömörség, az összhang meglétének vizsgálatát, a jelentés és a jelentéstervezet összevetését. A feladathoz hozzátartozott az írásbeliség gyakorlása, a lényeges elemek kiemelése és a szakmai szóhasználat elsajátítása. A sajtóanyag összeállítása, a lényegességet szem előtt tartó tartalom megfogalmazásának gyakorlását szolgálta. A harmadik anyag, a prezentáció tömören, lényegre törően, gazdagon illusztrálva mutatta be a modul során végzett munka eredményét.

 

Vezetőképző Akadémia - értékelő bizottság előtt

 

A prezentációk csoportonkénti 15-20 perces bemutatását egy felső vezetőkből álló értékelő bizottság, valamint a három csoport mentorai értékelték. Kiemelték az előadások jó színvonalát, a három hét alatt elért szakmai fejlődést és rávilágítottak a fejlesztendő területekre.

Asztalosné Zupcsán Erika
Kistóth Krisztina
Dr. Major László
résztvevő hallgatók
Gyaraki Henriette
Számvevői iroda vezető