Befejeződött két gazdasági társaság ellenőrzése

2019-01-04 08:50   |   Feltöltötte: Papp Tünde

Elkészültek a számvevői munkaanyagok a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. és a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. és tulajdonosi joggyakorlói ellenőrzéséről.

A számvevők az ellenőrzés során a rendelkezésre bocsátott dokumentumok értékelésével és minősítésével, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztottan alapozták meg a számvevői munkaanyagaikban rögzített megállapításaikat. Értékelték, hogy a két nemzeti tulajdonú gazdasági társaság a vagyon védelmét biztosította-e, a nyilvántartásokat szabályszerűen vezette-e és a mérleget leltárral alátámasztotta-e, valamint a társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt-e. Minősítésre került, hogy a tulajdonosi joggyakorló a gazdasági társaságai feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit kialakítottak-e, tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta-e, és kötelezettségeit teljesítette-e.

 

 

Az ellenőrzésvezető a számvevők munkaanyagait szintetizálja és tömöríti, valamint a szakmai hitelesség és a közérthetőség szem előtt tartásával állítja össze a számvevőszéki jelentéstervezetet.


A gazdasági társaságok ellenőrzése a tulajdonosi joggyakorlás megfelelőségét, a társaság által kezelt nemzeti vagyon és a saját vagyon tekintetében a vagyonnyilvántartások és leltár ellenőrzését, a kezelt, hasznosított nemzeti vagyon esetében a vagyonvédelem, az erőforrások megőrzése érvényesülésének megítélését foglalja magába.


A nemzeti tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében, amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek.

 

Valastyánné dr. Vízhányó Júlia