Befejeződött Nagykálló Város Önkormányzata ellenőrzése

2018-04-13 10:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte Nagykálló Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakította működési kereteit. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során betartották az előírásokat. Nagykálló Város Önkormányzata a szervezet tevékenységében rejlő kockázatokat felmérte, azonban azok csökkentése érdekében nem tett intézkedéseket, továbbá nem működtette szabályszerűen az információs rendszerét, így ezek nem biztosították a közpénzfelhasználás szabályosságát, és az átlátható működést. Az integritási kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a fellépő kockázatok szintjével.

Az ÁSZ a stratégiai céljával összhangban – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján − végzi a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok számviteli rendje betartásának és belső kontrollrendszere működésének ellenőrzését, továbbá támogatja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénz felhasználás megteremtését. A közpénzzel gazdálkodó szervezetek esetében prioritásként kezeli az ÁSZ a belső kontrollrendszer megfelelő működése ellenőrzését.

 

Befejeződött Nagykálló Város Önkormányzata ellenőrzése


Nagykálló város az Észak-Alföld régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekszik, lakónépessége 2016. január 1-jén 9211 fő volt.


Nagykálló Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakította működésének szervezeti kereteit. A kontrollkörnyezet kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, az önkormányzat rendelkezett gazdasági programmal, szervezeti és működési szabályzattal, valamint közbeszerzési szabályzattal. A jegyző a Nagykállói Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatában, a gazdasági szervezet ügyrendjében és a munkaköri leírásokban meghatározta a feladat és hatásköröket. A jegyző a kontrolltevékenységek kereteinek kialakítása során meghatározta a gazdálkodási jogkörök kijelölésére, gyakorlására és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat. A kontrolltevékenységek gyakorlása során elvégezték a gazdálkodáshoz kapcsolódó kontrollokat.

 

Befejeződött Nagykálló Város Önkormányzata ellenőrzése


A jegyző az ellenőrzött időszakban a kockázatkezelési rendszert nem szabályszerűen működtette, mert a szervezet tevékenységében rejlő szervezeti célokkal összefüggő kockázatokkal kapcsolatban nem határozta meg a szükséges intézkedéseket. Szintén nem működtette szabályszerűen az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezeti információs rendszerét, mivel az iratkezelési szabályzat módosításának kiadása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Nem gondoskodott továbbá az időközi mérlegjelentések és az időközi költségvetési jelentések határidőben történő feltöltéséről, így a hiányosságok miatt nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága és az átlátható működés.


Az ellenőrzött időszakban a kialakított és működtetett belső kontrollrendszer nem támogatta az önkormányzat szabályszerű működését.


Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

 

Befejeződött Nagykálló Város Önkormányzata ellenőrzése


Nagykálló Város Önkormányzatánál az integritással összefüggő kontrollok és a korrupciós kockázatok szintje nem volt egymással összhangban, az integritás kontrollrendszer kiépítése hiányos volt, a hiányzó kontrollok növelték a működésből adódó korrupciós kockázatot.


Az ÁSZ a jelentésében egy javaslatot fogalmazott meg a polgármester részére, és tíz javaslatot a jegyző részére annak érdekében, hogy intézkedjenek a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése iránt. Az ÁSZ javaslataira az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Benedek Mária

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály