Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-07-31 10:00   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-07-31 10:17

Az Állami Számvevőszék befejezte a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nkft. és az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy egyik társaság gazdálkodásának szabályozottsága sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak; gazdálkodásuk, vagyongazdálkodásuk nem volt szabályszerű, így az elszámoltathatóság nem volt biztosított. A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nkft.-nél a közvagyonnal való felelős gazdálkodás, a vagyonnal való elszámoltathatóság és a közpénzek felhasználásának átláthatósága nem volt biztosított. Az Egyeki Szöghatár NKft. nem tett eleget a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének, így gazdálkodása nem volt átlátható.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében sor került a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nkft. és az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nkft. ellenőrzése

 

Balatonfüred Város Önkormányzata 2009. július 28-án alapította a társaságot. A társaság 2013. július 1-jén átvette a Városi Művelődési Központ által ellátott közfeladatot. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kisfaludy Sándor Kulturális és Színházfenntartó Nkft. 2013. július 31.-én beolvadt a társaságba. A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nkft. nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek körébe.


A társaság főtevékenysége 2013. július 31. előtt múzeumi tevékenység volt, majd azt követően kiegészült az előadó-művészeti tevékenységgel. A társaság közművelődési és gyűjteményi, kiállítás szervezői tevékenység keretében üzemeltette a Jókai Mór Emlékházat, a Városi Múzeumot, a Vaszary Galériát, a Kisfaludy Galériát, a Kisfaludy Színpadot, az Arácsi Népházat, a Vitorlázeum vitorlástörténeti interaktív kiállítóteret. Kiemelt feladata volt a balatonfüredi kulturális rendezvények megszervezése. A társaság által végzett tevékenységek közfeladatnak minősültek, amelyek egyben közhasznú feladatok voltak. A társaság alapítása óta közhasznú jogállású, nonprofit gazdasági társaság volt. A társaság a 2014. év kivételével veszteségesen gazdálkodott, saját tőkéje 2013 és 2016 között negatív volt.


Balatonfüred Város Önkormányzatánál a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek kialakítása nem volt szabályszerű a társaság feladatellátására vonatkozó szabályozás hiányosságai és az üzemeltetési szerződés megkötésének elmaradása miatt. A tulajdonosi joggyakorlás 2015-ben nem volt szabályszerű, mivel a társaság saját tőke értéke a 2013-2014. évek végén negatív volt, de az önkormányzat ennek ellenére nem gondoskodott a szükséges saját tőke biztosításáról, nem döntött a társaság átalakulásáról, pótbefizetés előírásáról vagy a törzstőke leszállításáról.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése


A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A társaság 2013-2015. években a számviteli törvényben előírt szabályzatok közül nem készítette el a leltárkészítési és leltározási szabályzatot, valamint az értékelési szabályzatot. Nem rendelkezett továbbá a közérdekű adatok közzétételének rendjét rögzítő szabályzattal.


A társaság gazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a személyi jellegű ráfordítások, valamint az értékcsökkenési leírás elszámolása nem szabályszerűen történt. A társaság elkészítette üzleti terveit, az előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette, azonban a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.
A társaság vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű a vagyonnyilvántartás hiányosságai miatt. A könyvviteli mérlegének adatait a társaság nem támasztotta alá leltárral.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének hét, az önkormányzat polgármesterének hét javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A társaságot 1998. április 8-án alapította Egyek Nagyközség Önkormányzata, 3 millió Ft törzstőkével, amely az ellenőrzött időszak alatt nem változott. A társaság tevékenységi körébe a közétkeztetés, az idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátása, egyéb közösségi és társadalmi tevékenység, az önkormányzat és intézményei ingatlanainak- és építményeinek üzemeltetése, a közétkeztetéshez és ingatlan- és építményüzemeltetéshez kapcsolódó nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiacra történő visszakerülésének segítése tartozott. Az önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan vagyont üzemeltetésre átadta, vagyonkezelésbe adott vagyon nem volt. A társaság közhasznú jogállású volt.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése


Az ellenőrzés megállapította, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata a 100%-os tulajdonában álló Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési NKft. tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. Az alapító a jogszabályi előírásokat betartva döntött az egyszerűsített éves beszámolók elfogadásáról.


A társaság gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, számviteli politikáját 2013. november 1-ig nem alkotta meg, számlarendjét 2016. szeptember 1-én készítette el, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal nem rendelkezett. A vagyonnal való gazdálkodása nem volt szabályszerű, mert egyszerűsített éves beszámolóját leltárral egyik ellenőrzött évben sem támasztotta alá, így a valódiság elve sérült.


A társaságnál a bevételeket és ráfordításokat nem szabályszerűen számolták el. A társaság a közérdekű adatok jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.


A megállapítások alapján az ÁSZ Egyek Nagyközség Önkormányzata polgármesterének kettő javaslatot, az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési NKft. ügyvezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Horváth Margit

Makkai Mária

felügyeleti vezetők

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály