Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-05-10 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte a Vüszi Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlás mindkét társaság felett szabályszerű volt. A Vüszi Kft. az előírások szerint kialakította működésének kereteit, vagyongazdálkodása szabályszerű volt, és a jogszabályban előírt beszámolási és közzétételi kötelezettségeit is szabályszerűen teljesítette. A nagykállói társaság gazdálkodásának szabályozottsága és vagyongazdálkodása sem felelt meg az előírásoknak, és adatszolgáltatási, illetve közzétételi kötelezettségének sem tett eleget, így nem biztosította az átlátható és elszámoltatható működés feltételeit.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., és a Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzése

 

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság. Az ellenőrzési időszakban közhasznú tevékenységei közé tartozott a közterület-fenntartás, sportlétesítmény működtetése, zöldterület-kezelés, egyéb takarítás, állategészségügyi ellátás, gyepmesteri tevékenység, zárt csapadékvíz gyűjtése, kezelése, parkolási közszolgáltatás, temetőfenntartás, repülőtér üzemeltetés. Egyéb tevékenységként köz- és zöldterület vállalkozással, igazgatásvállalkozással és mélyépítéssel foglalkozott. Törzstőkéje az ellenőrzött időszakban 200 millió Ft volt. A társaság saját vagyonával és az önkormányzattól bérelt eszközökkel gazdálkodott, vagyonkezelt eszköze nem volt.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése


Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonosi jogait biztosító kereteket szabályszerűen kialakította, a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a társaság jogszabályban előírt éves beszámolóit megtárgyalta és elfogadta; azonban a felügyelő bizottság nem rendelkezett alapító által jóváhagyott ügyrenddel.


A társaság rendelkezett a jogszabályban előírt számviteli szabályzatokkal, amelyekkel biztosította a szabályszerű működést. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, az elszámolásait szabályszerűen teljesítette. A társaság a számviteli beszámolók mérlegadatait leltárral alátámasztotta, ezzel az eszközök és források értékének valódisága alátámasztott volt.


A társaság a jogszabályban előírt beszámolókat elkészítette és közzétette. A közérdekű adatok tekintetében a társaság a kötelezettségeit teljesítette, ez alapján biztosította működésének és gazdálkodásának átláthatóságát. A társaság 2014. évtől kezdődően a jogszabályban előírt, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, ezzel nem biztosította a korrupció elleni fokozott védelmének alapfeltételeit.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése


Az ÁSZ jelentésében a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének három, Gödöllő Város Önkormányzata polgármesterének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

Nagykálló Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosként 2007. október 1-én alapította a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft-t, amely többszöri tőkeemelés és tulajdonosi szerkezetváltás után 2013. október 24-től ismét 100%-ban az önkormányzat tulajdonába került. 2015. december 30-ától kormányzati szektorba sorolt szervezet volt.


A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. közfeladata az ellenőrzött időszakban az önkormányzat tulajdonában álló művelődési központ, illetve a közösségi házak üzemeltetése, valamint közművelődési feladatok ellátása, az önkormányzati épületek takarítása és karbantartása volt. Vállalkozási tevékenységei között szerepelt a rendezvényszervezés, az ingatlanhasznosítás, bérbeadás, a helyi lap kiadása és a hirdetési tevékenység. A társaság az önkormányzati vagyonelemeket üzemeltetésre vette át, vagyonkezelt eszközzel nem rendelkezett.

 

Befejeződött két önkormányzati társaság ellenőrzése


A társaság többféle jogcímen az önkormányzattól, a központi költségvetésből és EU-s forrásokból kapott támogatásokat, melyek évenkénti összege megközelítette a 100 millió Ft-ot; 2016-ban 108,3 millió Ft volt. A befektetett eszközök értéke 355 millió Ft-ról 347,5 millió Ft-ra csökkent az ellenőrzött időszak végére.


Nagykálló Város Önkormányzata a tulajdonosi jogokat az előírásoknak megfelelően gyakorolta. A képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően megalkotta a javadalmazási szabályzatot, rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. A felügyelőbizottság kialakította az ügyrendjét, amelyet a képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a polgármester jóváhagyott.