Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése

2018-11-26 10:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte az Országos Örmény Önkormányzat és az Országos Szlovák Önkormányzat utóellenőrzéseit, amelyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Az Állami Számvevőszék az Országos Örmény Önkormányzat gazdálkodásának utóellenőrzése során megállapította, hogy az intézkedési tervben meghatározott, a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályozottságát, valamint szabályszerűségét biztosító intézkedések elmaradása továbbra is veszélyezteti a közpénzekkel való felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodást. Az Országos Szlovák Önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatok egy részét végrehajtotta, s így a működési és a gazdálkodási folyamatok szabályozottsága javult, azonban a vagyon védelme érdekében további intézkedések szükségesek.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése

 

Az Országos Örmény Önkormányzat utóellenőrzése

 

Az Országos Örmény Önkormányzat gazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését az ÁSZ 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 16 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzéseA költségvetési határozat-tervezeteket nem egyeztették a költségvetési szervek vezetőivel, a költségvetési határozat-tervezetek jogszabályban előírt szerkezetben és tartalommal való elkészítését nem igazolták. A belső kontroll szerinti elszámoltathatóság érdekében a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlását nem támasztották alá. A hivatalvezető nem értékelte a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.


A szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében meghatározott intézkedéseket nem hajtották végre, nem készültek a törvényi előírásnak megfelelő, a mérleg tételeinek alátámasztásához összeállított leltárak, valamint nem végezték el az eszközök értékelését.


Az Országos Örmény Önkormányzat tevékenységére, működésére, gazdálkodására vonatkozó adatokat nem tették közzé.

 

Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


Tekintettel az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása törvényességét biztosító alapvető feltételek hiányára, az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezett.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult az Országos Örmény Önkormányzat elnökéhez, hogy intézkedjen a jogszabályt sértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Az Országos Szlovák Önkormányzat utóellenőrzése

 

Az Országos Szlovák Önkormányzat gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ 2015-ben végezte el a 2010. január 1. és 2014. június 30 közötti időszakra vonatkozóan. Az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az önkormányzatnál 26 feladatot határoztak meg. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Befejeződött két nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése


Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott 26 feladatból határidőre 11-et hajtott végre, négy feladat végrehajtására határidőn túl került sor, öt feladatot részben hajtott végre az önkormányzat, egy feladat végrehajtása okafogyottá vált, öt intézkedési tervhez kapcsolódó feladat pedig nem került megvalósításra. A hivatalvezető az ÁSZ javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról nyilvántartást vezetett.


Az önkormányzatnál javult a működési és a gazdálkodási folyamatok szabályozottsága, azonban a pénzügyi és a belső kontrollrendszer szerinti elszámoltathatóság továbbra is kockázatokat hordoz.