Befejeződött két művészeti egyetem utóellenőrzése

2018-02-13 10:00   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-02-13 10:02

Az Állami Számvevőszék befejezte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem utóellenőrzését, mellyel lezárult a felsőoktatási intézményrendszer utóellenőrzése. Az ÁSZ megállapította, hogy az egyetemek kancellárjai az intézkedési tervekben vállalt feladatok többségét részben hajtották végre vagy nem hajtották végre, így az ÁSZ által korábban azonosított hiányosságok, szabálytalanságok meghatározó része továbbra is fennáll. Az egyetemek irányítási rendszere továbbra sem támogatta a közpénzek szabályszerű és ellenőrizhető felhasználását, így a kancellárok nem biztosították az egyetemek elszámoltathatóságát.

Az Állami Számvevőszék 2014-ben és 2015-ben elvégezte mind a 28 állami és két egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény átfogó ellenőrzését. Az ÁSZ az ellenőrzések során súlyos gazdálkodási szabálytalanságokat tárt fel, és javaslataival hozzájárult az ágazat működését szabályozó törvények megújításához, az intézmények pénzügyi- és vagyongazdálkodására vonatkozó előírások megerősítéséhez, valamint a gazdálkodás irányításának átalakításához. Az utóellenőrzések során az ÁSZ az ellenőrzési megállapítások alapján összeállított intézkedési tervek végrehajtását értékeli, amelyek egyúttal visszacsatolást adnak az ÁSZ jelentéseinek hasznosításáról is.

 

Befejeződött két művészeti egyetem ellenőrzése

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem utóellenőrzése

 

Az ÁSZ 2015 márciusában hozta nyilvánosságra a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2009-2013 közötti gazdálkodása és működése szabályszerűségének ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervekben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e. Az utóellenőrzés a 2015. március 19. és 2017. április 3. közötti időszakra terjedt ki.


Az egyetem kancellárja az intézkedési tervben vállalt tizenhat feladatból öt feladatot határidőben, kettő feladatot határidőn túl, négy feladatot részben hajtott végre, míg öt feladatot nem hajtott végre. Az egyetem irányítási rendszere továbbra sem támogatta a közpénzek szabályszerű és ellenőrizhető felhasználását.

 

Befejeződött két művészeti egyetem ellenőrzése


A kancellár továbbra sem gondoskodott a mérlegtételek leltárral történő alátámasztásáról, ezzel összefüggésben az értékelési és besorolási szabálytalanságok megszüntetéséről. A kancellár nem juttatta érvényre az önköltség-számítási szabályzatban foglaltakat, mert az ingatlan-bérbeadás bérleti díjait nem alapozta meg önköltségszámítás. A kancellár nem intézkedett a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról és aláírásmintájukról naprakész nyilvántartás vezetésére, ezzel nem teremtette meg az egyetem szabályos kifizetéseit biztosító alapvető feltételeket. A kancellár továbbra sem működtette az egyetem kockázatkezelési rendszerét, mivel nem mérte fel és nem állapította meg az egyetem tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint nem intézkedett az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételéről, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követéséről.


A kancellár nem biztosította a közpénzek első védelmi vonalát jelentő belső ellenőrzés szabályszerű működését, mert nem intézkedett működési hiányosságainak megszüntetéséről. Nem gondoskodott a belső ellenőrzési jelentésekhez kapcsolódó intézkedési tervek elkészítéséről. Nem gondoskodott továbbá a belső ellenőrzések intézkedéseit tartalmazó, a jogszabályban előírt nyilvántartás vezetéséről sem. A kancellár nem vizsgálta ki a munkajogi felelősséggel kapcsolatos körülményeket.

 

Befejeződött két művészeti egyetem ellenőrzése


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az intézkedési tervében vállalt feladatból egyet határidőre, egyet határidőn túl teljesített.


Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordul az egyetem kancellárjához, hogy intézkedjen a szabályszerű feladatellátás érdekében a feltárt hiányosságok megszüntetése iránt.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem utóellenőrzése

 

Az ÁSZ 2015 márciusában hozta nyilvánosságra a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2009-2013 közötti gazdálkodása és működése szabályszerűségének ellenőrzéséről készült jelentését. A most lezárult utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervekben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e. Az utóellenőrzés a 2015. március 19. és 2017. március 21. közötti időszakra terjedt ki.

 

Befejeződött két művészeti egyetem ellenőrzése


Az egyetem kancellárja az intézkedési tervben meghatározott harmincnyolc feladatból négy feladatot határidőben, kilencet határidőn túl, kilencet részben hajtott végre. A kancellár tizennégy feladat végrehajtásáról nem gondoskodott. További kettő feladat végrehajtása pedig nem volt időszerű. A kancellár által kialakított irányítási rendszer továbbra sem támogatta a szabályos, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást.


A kancellár nem gondoskodott – a jogszabályi előírással összhangban – valamennyi szabályzat elkészítéséről, valamint a meglévő szabályzatok aktualizálásáról, ezzel nem teremtette meg az egyetem működésének alapvető feltételeit. A kancellár belső szabályzatban nem rendezte az egyetem működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. A kancellár nem mérte fel és nem állapította meg az egyetem tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos kockázatokat, valamint nem határozta meg az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját.