Befejeződött a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. ellenőrzése

2018-08-10 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Belügyminisztérium a javadalmazási szabályzat megalkotásának kivételével tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, továbbá a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása is szabályszerű volt. A társaság működésének szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A számviteli politika, valamint a mérleg leltárral történő alátámasztásának hiányosságai miatt vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. ellenőrzésére is.


A tulajdonosi jogok gyakorlását az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján 2013. szeptember 9-től 2014. november 9-ig a Belügyminisztérium, 2014. november 10-től a Miniszterelnökség látta el. Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi jogokat az MNV Zrt., a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség szabályszerűen gyakorolta, azonban a javadalmazási szabályzatot csak a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása idején készítették el.

 

 

Befejeződött a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. ellenőrzése


A társaság működésének szabályozottsága és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság a számviteli politikájában nem vezette át az ellenőrzés által érintett időszakban bekövetkező jogszabályi változásokat, emellett éves beszámolói sem voltak szabályszerűek, ugyanis a jogszabályban előírtak ellenére a mérlegtételeket nem támasztotta alá az eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltárakkal. A hiányosságok ellenére az egyszerűsített éves beszámolókat a könyvvizsgáló korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.


Az Állami Számvevőszék a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részére három javaslatot fogalmazott meg, amelyekkel kapcsolatban a társaságnak intézkedési tervet kell készítenie. Tekintettel arra, hogy a tulajdonosi joggyakorlást az Állami Számvevőszék az ellenőrzött időszak végén szabályszerűnek értékelte, a tulajdonosi joggyakorló részére javaslatot nem fogalmazott meg.

 

Dr. Pulay Gyula

Felügyeleti vezető

 

Dr. Gulyás Kata

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály