Befejeződött a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ellenőrzése

2018-10-30 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának 2013-2016 közötti ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi jogokat Gyula Város Önkormányzata szabályszerűen gyakorolta. A társaság szabályozottsága és gazdálkodási tevékenysége szabályszerű volt. A vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a közzétett beszámolók hiteles és megbízható alátámasztásáról nem gondoskodtak, így nem volt biztosított a gazdálkodás átláthatósága.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ellenőrzésére is sor került.

 

Befejeződött a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ellenőrzése


Az önkormányzat a Gyulai Közüzemi Kft.-t 1996-ban alapította, 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságként. A társaság 2014. április 30-tól nonprofit gazdasági társaságként működik.


A Gyulai Közüzemi Kft.-ben 2013. május 9-től hét másik önkormányzat is tulajdont szerzett, de az önkormányzat taggyűlésben fennálló 85%-os szavazati többsége az ellenőrzött időszak végéig megmaradt. A társaság jegyzett tőkéje 2013. január 1-jén 136,4 millió Ft volt, amely 2016. december 31-ére 157,1 millió Ft-ra emelkedett. A társaság fő tevékenysége víztermelésből, vízkezelésből, vízelosztásból, a szennyvíz gyűjtéséből, kezeléséből, hulladékgazdálkodásból és egyéb városüzemeltetési feladatokból állt. Az önkormányzat a társaság feladatellátáshoz szükséges közműveket bérleti díj ellenében, üzemeltetésre bocsátotta rendelkezésre, vagyonkezelésbe a társaság vagyont nem vett át.


A Gyulai Közüzemi Kft. minden évben nyereségesen működött, 2013 és 2016 között mintegy 400 millió Ft nyereséget ért el, melyből 2014-ben 25 millió Ft osztalékot fizetett ki. Az átlagos állományi létszáma a 2013-as 236 főről 2016-ig 302 főre növekedett.


Az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit szabályszerűen alakította ki, a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta.

 

Befejeződött a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ellenőrzése


A társaság a megfelelő számviteli szabályozottság kialakításával megteremtette a szabályszerű működés feltételeit. A bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. A szolgáltatások díját szabályszerűen alátámasztotta önköltségszámítással, árképzése során figyelembe vette a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a tárgyi eszközök és a készletek mennyiségi felvétellel történő leltározását – a leltározási szabályzatban előírt gyakorisággal, de legalább háromévente – nem végezték el. A társaság a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával és szabályozásával kapcsolatos kötelezettségeinek az előírásoknak megfelelően eleget tett.


Az önkormányzat polgármestere levélben arról adott tájékoztatást, hogy a társaság ügyvezetője a megfogalmazott szakmai hibák és szabálytalanságok megszüntetése, kiküszöbölése céljából a szükséges vizsgálatokat lefolytatja és a kellő intézkedéseket meghozza.


Az Állami Számvevőszék jelentésében egy javaslatot fogalmazott meg a társaság ügyvezetője részére, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Klinga László

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály