Befejeződött a budapesti Priv-dat Kft. ellenőrzése

2018-06-11 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a budapesti Priv-dat Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. 2012-2015. évekre vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, tulajdonosi joggyakorlása megfelelő volt. A Priv-dat Kft. működése, gazdálkodása és vagyongazdálkodása szabályszerű volt, beszámolási kötelezettségét az előírásoknak megfelelően teljesítette. A társaság a gazdálkodás átláthatóságát a közérdekű adatok közzétételével biztosította.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Priv-dat Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. ellenőrzésére is.

 

Befejeződött a budapesti Priv-dat Kft. ellenőrzése


A Priv-dat Kft.-t az ÁPV Rt. alapította 1998. április 15-én, a privatizációs folyamatok során keletkezett iratok őrzése, rendszerezése, valamint archiválása céljából. A társaság felett a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolta. A társaság jegyzett tőkéje az ellenőrzött időszakban mintegy 163,6 millió forint volt.


A társaság megrendelői között az ellenőrzött időszakban az MNV Zrt. mellett állami hivatalok, valamint állami- és magántulajdonú vállalkozások is megtalálhatók voltak. Az ellenőrzött időszakban szolgáltatásainak kínálata kiterjedt levéltári terv készítésére, illetve levéltári átadás előkészítésére, ISO-minősítéshez szükséges iratkezelési szabályzatok készítésére, továbbá iratok elektronikus archiválására, valamint iratok selejtezésére. A társaság az ellenőrzött időszakban az MNV Zrt.-től bérelt ingatlanban működött, ezen túlmenően tevékenységét saját eszközeivel végezte.

 

Befejeződött a budapesti Priv-dat Kft. ellenőrzése


A Priv-dat Kft. árbevételének meghatározó része az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződések teljesítéséhez kapcsolódik. Árbevétele a 2012-es 679 millió forintról 2015-re 709 millió forintra emelkedett. Az átlagos állományi létszám 2012-ben 138 fő volt, mely 2015-re 100 főre csökkent a feladatellátás létszámigényéhez igazodóan.


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a társaság felett a tulajdonosi joggyakorlásra vonatkozó feladatokat, hatásköröket és jogosultságokat meghatározta, és azokat az előírásoknak megfelelően gyakorolta.


A Priv-dat Kft. rendelkezett a szabályszerű működés feltételeit megteremtő, a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső szabályzatokkal. A bevételeket és a ráfordításokat, annak keretében a személyi jellegű egyéb ráfordításokat szabályszerűen számolták el. A társaság az éves beszámolókat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette, azokat az előírt tartalommal és formában közzétette. A gazdálkodás átláthatóságát a közérdekű adatok közzétételével is biztosították.

 

Befejeződött a budapesti Priv-dat Kft. ellenőrzése


A társaság a jogszabályi előírásoknak és a tulajdonosi joggyakorló által előírt követelményeknek megfelelően elkészítette a vagyonnal való gazdálkodásának belső szabályozását, és abban kialakította a vagyongazdálkodás feltételeit. Az éves beszámolók leltárral alátámasztottak voltak. A Priv-dat Kft. meghatározta a kapcsolt társaság felé annak adatszolgáltatására vonatkozó követelményeit; a kapcsolt társaság az előírásokat betartotta.


A megállapítások alapján az ÁSZ a Priv-dat Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. ügyvezetőjének kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály