Befejezéshez közel két gazdasági társaság ellenőrzése

2018-07-30 10:28   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-07-30 10:32

Az Állami Számvevőszék elvégezte a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. és az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült jelentéstervezet megküldésre került az ellenőrzött szervezetek és tulajdonosi joggyakorlóik vezetői számára, közülük az OMSZI Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlójának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek a vezérigazgatója élt észrevételezési jogával.

Az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőrizte a Lechner Nonprofit Kft.-t és az OMSZI Nonprofit Kft.-t, valamint tulajdonosi joggyakorlóikat.

 

Az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Észrevételezési jogával az OMSZI Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlójának, az MNV Zrt.-nek a vezérigazgatója élt.

 


Az MNV Zrt. által a jelentéstervezetre vonatkozóan megfogalmazott észrevételeket a felügyeleti vezető értékelte, amelynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról az ÁSZ értesíti az ellenőrzött szervezetet. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentés készítésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a végleges jelentésben.

 

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

Szobota Péter
számvevő