Befejezéshez közel a DAKK Zrt. ellenőrzése

2018-08-08 11:15   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék elvégezte a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült jelentéstervezet megküldésre került a DAKK Zrt. vezérigazgatója és tulajdonosi joggyakorlójának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetője számára, közülük a DAKK Zrt. vezérigazgatója élt észrevételezési jogával.

Az Állami Számvevőszék az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőrizte a DAKK Zrt.-t, valamint tulajdonosi joggyakorlóját.

 

Az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásainak megfelelően észrevételezési jogot biztosít azzal, hogy a jelentéstervezetet megküldte az ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akik annak megállapításaira 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Észrevételezési jogával a DAKK Zrt. vezérigazgatója élt, a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. vezérigazgatója nem kívánt észrevételt tenni.

 

 

A DAKK Zrt. által a jelentéstervezetre vonatkozóan megfogalmazott észrevételeket a felügyeleti vezető értékelte, amelynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról az ÁSZ értesíti az ellenőrzött szervezetet. Az ÁSZ az elfogadott észrevételeket a számvevőszéki jelentés készítésénél figyelembe veszi, az el nem fogadott észrevételeket az elutasítás indokának feltüntetésével együtt szerepelteti a végleges jelentésben.

Dr. Pulay Gyula
felügyeleti vezető

 

Szobota Péter
számvevő