Bátonyterenyei cég jelentése észrevételezésen

2018-07-10 10:13   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék megküldte észrevételezésre a Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft. ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentéstervezetet az ellenőrzött társaság vezetőjének és a tulajdonos önkormányzat polgármesterének, akik az átvételt követő 15 napon belül észrevételt tehetnek az ellenőrzés megállapításaira.

 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrizte a Bátonyterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüzemeltető Nonprofit Kft.-t az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében, a 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait, a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak, továbbá annak megítélése, hogy az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának a kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással bíró elemei a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e.


Bátonyterenye Város Önkormányzata 2003-ban tanuszoda létrehozása és üzemeltetése céljából közhasznú társaságot alapított. A társaság főtevékenysége sportlétesítmények működtetése volt, megbízási szerződés alapján 2015. január 5-étől végezte az önkormányzat tulajdonában álló tornacsarnok üzemeltetéséhez kapcsolódó gondnoki és takarítói feladatokat is.


Az ellenőrzöttek az ÁSZ törvény előírásai alapján a jelentéstervezet átvételétől számított 15 napig élhetnek észrevételezési jogukkal. Az ÁSZ a jelentéstervezetre tett észrevételeket értékeli és a végleges számvevőszéki jelentés összeállításánál hasznosítja azokat.

Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető